Вести 2020

Уредба со законска сила за примена на законот за трговски друштва во врска со свикувањето и одржувањето на собрание на акционери и собир на содружници

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 79/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за трговските друштва со која се уредува дека за времетраење на вонредната состојба на територи ...

Повеќе

Изменa и дополнување на одлуката за определување на највисоките цени на одделни производи во трговијата на мало

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 76/20 објави измени и дополнувања на одлуката за определување на највисоките цени на одделни производи во трговијата на големи и трговијата на мало. ...

Повеќе

Јавен повик бр.1 За поднесување на апликации за директна финасиска поддршка на трговски друштва и трговци поединци регистрирани во Република Северна Македонија од посебниот кредитен фонд

Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје објави јавен повик за поднесување на апликации за директна финасниска поддршка на трговските друштва и трговци поединци регистрирани РСМ од посебниот к ...

Повеќе

Продолжување на рокот за поднесување на ддв-04 до 31 март 2020 година

УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ објави соопштение со кое го продолжува рокот за поднесување на месечните даночни пријави ДДВ-04 до 31 Март 2020 година ...

Повеќе

Дозволи за движење на работници после 21 часот

За обезбедување на непречено движење на работниците кои работат за време на важење на полицискиот час, приватните фирми сами издаваат дозволи за работа после 21 часот на пропишан образец. ...

Повеќе

Начин на предвремено плаќање на месечни аконтации на данокот на добивка (мдб) за 2020 година

Управата за јавни приходи објави соопштение со насоки за начинот на предвремено плаќање на месечните аконтации на данокот на добивка за 2020 година. ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за март 2020 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.20.27 од 20.03.2020 година просечната исплатена... ...

Повеќе

Известување

Поради преземање на мерки за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус), Ве известуваме дека тимовите на Рафајловски Консалтинг и Рафајловски Ревизија и оваа недела своите активности ќе г ...

Повеќе

31 март - рок за поднесување на барањето за пренесување на искажана загуба

И покрај тешките времиња и тешките услови за работа, наша обврска е да Ве известиме и потсетиме за роковите кои следат, а за жал не се одложени земајќи ја во предвид вонредната состојба во државата. В ...

Повеќе

Иницијален сет на мерки за погодените македонски компании: бескаматни кредити од 3 до 30 илјади евра, субвенционирани придонеси за вработените, намалена каматна стапка за кредити, основање на фонд за поддршка на туризмот

Владата на РСМ и Народната банка по повод справувањето со штетите предивикани со прогласување на пандемијата на коронавирусот - Covid 19 на вчерашната прес конференција објавија сет мерки за погоденит ...

Повеќе

Одлука за определување на највисоките цени на одделни производи во трговијата на мало

Поради зачестени контроли од страна на Државниот пазарен инспекторат Ве потсетуваме на мерките кои ги донесе Владата, а кои се во насока на замрзнување на цените на одделни производи. ...

Повеќе

Известување

Ве известуваме дека согласно издадените мерки и препораки од Владата на Република Северна Македонија во врска со преземање на мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вир ...

Повеќе

Соопштение од УЈП - продолжување на рокот за поднесување на “ДБ”, ,,ДБ-ВП",,,ДБ-НП/ВП", “ДЛД-ДБ” и “Б” образец до 24 март

Во прилог е соопштението од УЈП со кое се известува за продолжување на рокот за достава на Образецот „ДБ“, „ДЛД-ДБ“ и Образецот „Б“: ...

Повеќе

Соопштение од УЈП - користење на фискални апарати согласно ограниченото работно време од 07:00 до 18:00 часот

Управата за јавни приходи објави соопштение во врска со користењето на фискалните апарати за трговците кои согласно мерките и активностите за превенција од ширење на болеста COVID-19 работат со ограни ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец февруари 2020 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Февруари 2020 година е негативен и изнесува -0,1%. ...

Повеќе

Уплатни сметки и шифри за плаќање

За цели на точна уплата на даночните обврски користете ги следните уплатни сметки и шифри за плаќање кои ги објави Министерството за финансии - Сектор за трезор: ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

Почитувани комитенти! ...

Повеќе

Поднесување на "ДЛД-ДБ" И "Б" за 2019 година

Управата за јавни приходи објави соопштение во врска со поднесувањето на обрасците „ДЛД -ДБ“ и „Б“ за 2019 година. ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за февруари 2020 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.20.17 од 20.02.2020 година просечната исплатена... ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

Почитувани комитенти! ...

Повеќе
 
scrol to top