Вести 2023

ОНЛАЈН ОБУКА - КПУ 4/2023 (НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ) (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Рафајловски Консалтинг во месеците Ноември/Декември организира онлајн обуки за континуирано професионално усовршување.. ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Ноември 2023 година

Согласно соопштението на ДЗС 4.1.23.103 од 21.11.2023 просечна исплатена бруто плата за месеците Јули 2023 - Септември 2023... ...

Повеќе

Одлука за посебни услови за трговија на оделни стоки

Во „Службен весник на РСМ“ број 244 од 20.11.2023 година објавена е измена на Одлуката за посебни услови... ...

Повеќе

Одлука за изменување на Одлуката за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на големо и мало

Во „Службен весник на РСМ“ број 237 од 09.11.2023 година објавена е измена на Одлуката за определување на највисоки цени... ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

По подолг период Ви се обраќам со чувство на гордост дека ја започнуваме 34-тата претплата како Рафајловски Консалтинг... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Октомври 2023

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Октомври 2023 година е позитивен и изнесува 6,7%... ...

Повеќе

ПОНУДА ЗА ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА ЗА 2024

Понуда за годишна претплата за 2024 година на списание Репрезент, Електронски р-регистар, Е-Збирка на прописи... ...

Повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА - КПУ 3/2023 (ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ) (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Рафајловски Консалтинг во месеците Октомври/Ноември организира дводневни онлајн обуки... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Октомври 2023 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.23.94 од 20.10.2023 просечна исплатена бруто плата за месеците Јуни 2023 - Август 2023... ...

Повеќе

Обраќање на Стефан Рафајловски

Имавме температурно чудно лето. Започна ладно со многу врнежи, продолжи променливо за да на крајот се стабилизира во месец Септември... ...

Повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА - КПУ 3/2023 (ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ) (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Рафајловски Консалтинг во месеците Октомври/Ноември организира дводневни онлајн обуки... ...

Повеќе

ИСПРАВКА НА ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА

Во „Службен весник на РСМ“ бр. 215/23, од 13 Октомври 2023 година објавена е ИСПРАВКА на Oдлуката за изменување на... ...

Повеќе

ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА

Во „Службен весник на РСМ“ бр. 214/23, од 12 Октомври 2023 година објавени се измените на Одлуката за определување на добрата и услугите... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Септември 2023 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.23.84 од 20.09.2023 просечна исплатена бруто плата за месеците Мај 2023 - Јули 2023... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Септември 2023 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Септември 2023 година е позитивен и изнесува 6,6%... ...

Повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА - КПУ 3/2023 (ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ) (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Рафајловски Консалтинг во месеците Октомври/Ноември организира дводневни онлајн обуки... ...

Повеќе

Уплатна сметка и приходна шифра за плаќање на данокот на солидарност

На Веб страната на УЈП објавена е уплатната сметка и приходната шифра за плаќање на данокот на солидарност... ...

Повеќе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА

Во „Службен весник на РСМ“ бр. 203/23, од 28 Септември 2023 година објавена е НОВАТА Одлука за определување на добрата и услугите... ...

Повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА - КПУ 3/2023 (ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ) (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Рафајловски Консалтинг во месеците Октомври/Ноември организира дводневни онлајн обуки... ...

Повеќе

НОВА ОДЛУКА ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈА НА ОДЕЛНИ СТОКИ

Во „Службен весник на РСМ“ број 203 од 28.09.2023 година објавена е Нова Одлука за посебни... ...

Повеќе
 
scrol to top