Вести 2020

Уредба со законска сила за финансиска поддршка на естрадните уметници за време на вонредна состојба

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.154/20 објави Уредба со законска сила за финансиска поддршка на естрадните уметници за време на вонредна состојба. ...

Повеќе

Уредба со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост COVID 19 периодот

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.153/20 објави Уредба со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост COVID 19 периодот. ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец мај 2020 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Maj 2020 година е негативен и изнесува -0,4%. ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

За првпат изгледа дека сите ќе ја разбереме прочуената мисла: „Светот се прверте наопаку“ ...

Повеќе

Репрезент број 6/2020

Како што и претходно Ви најавивме, со цел да го намалиме користењето на хартија и да го намалиме ризикот од ширење на коронавирусот, списанието Репрезент ќе го испраќаме по електронски пат. ...

Повеќе

Програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за мерки за справување со COVID-19 кризата

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.149/20 објави програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за мерки за справување со COVID-19 кризата. ...

Повеќе

Петок, 5 јуни е неработен ден за сите граѓани

Министерството за труд и социјална политика информира дека 5 јуни (петок) е неработен ден за сите граѓани во Република Северна Македонија. ...

Повеќе

Уредба со законска сила за примена на законот за вршење на сметководствени работи за време на вонредна состојба

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.140/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за вршење на сметководствени работи за време на вонредна состојба ...

Повеќе

Уредба со законска сила за дополнување на уредбата со законска сила за примена на законот за даночна постапка за време на вонредна состојба

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.140/20 објави дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба. ...

Повеќе

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на уредбата со законска сила за примена на законот за трговските друштва за време на вонредна состојба

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.140/20 објави измени и дополнувања на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба. ...

Повеќе

Уредба со законска сила за дополнување на уредбата со законска сила за примена на законот за донации и за спонзорства во јавните дејности за време на вонредна состојба

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.140/20 објави дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности за време на вонредна состојба. ...

Повеќе

Финансиска поддршка со ваучери за туризам на вработени лица со низок доход

Со цел да се поттикне домашниот туризам во услови на намалена економска активност заради здравствено-економската криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19, Владата на Република Северна Македонија д ...

Повеќе

Уредба за дополнување на уредбата со законска сила за примена на законот за вработување и осигурување во случај на невработеност

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.136/20 објави дополнување на Уредбатa со законска сила за примена на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност за време на вонредна ...

Повеќе

Уредба со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.137/20 објави ...

Повеќе

Рок за поднесување на ДДВ-04

Согласно дополнувањата на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност објавени во „Службен весник на РСМ“ ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец мај 2020 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.20.46 од 21.05.2020 година просечната исплатена бруто плата за месеците Јануари 2020 - Март 2020... ...

Повеќе

Уредба со законска сила за дополнување на уредбата за примена на законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.128/20 објави дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

Во моментите на најголемата криза ние како компанија правиме сè за Вие да се чувствувате безбедно, информирано и заштитено. Тоа го покажавме со двата бесплатни вебинари (онлајн семинари) каде видовте ...

Повеќе

Репрезент број 5/2020

Како што и претходно Ви најавивме, со цел да го намалиме користењето на хартија и да го намалиме ризикот од ширење на коронавирусот, списанието Репрезент ќе го испраќаме по електронски пат. ...

Повеќе

Олабавување на мерките за спречување на Коронавирусот COVID-19

Владата на РСМ донесе Oдлука за изменување и дополнување на одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус COVID-19 објавена во (“Службен весник на РСМ“ 123/20). ...

Повеќе
 
scrol to top