Пријава за присуство

Име*
Презиме*
Име на фирма (скратен назив)
Единствен даночен број
Плаќањето се врши од страна на: (лично или име на фирма)*
Адреса на уплаќач (улица и број)*
Град
Телефонски број*
Број на уверението издадено од ИСОС*
Ваша e-mail адреса*
Тип на сертификат
Изберете локација
Сакам да го следам советувањето на друга локација
Прв ден
Втор ден
Вкупно цена:
Вкупно цена:
Вкупно цена:

Вашата апликација не е успешна. Ве молиме, обидете се повторно

Лицето веќе има поднесено пријава за соодветната обука


*Ве молиме пополнете ја формата на кирилица
Полињата означени со (*) се задолжителни

Моментално нема активна обука