Регистрација на компании

Согласно Законот за трговските друштва и барањето на нашите коминтенти вршиме секаков вид регистрација, како и измени и дополнувања на регистрацијата на трговските друштва.