Вести 2020

Уредба со законска сила за примена на законот за трговските друштва за време на вонредна состојба

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.123/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба. ...

Повеќе

Поништени уредби - Уставен суд

Уставниот суд на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 Мај 2020 година донесе одлука да ги поништи: ...

Повеќе

!!!ВАЖНО ВАЖНО ВАЖНО!!! работодавачи, преземете ја нова верзија на клиентскиот софтвер за користење на финансиска поддршка за исплата на плата и субвенционирање на 50% придонеси

РАБОТОДАВАЧИ, ПРЕЗЕМЕТЕ ЈА НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИОТ СОФТВЕР ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец април 2020 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Април 2020 година е негативен и изнесува -0,4%. ...

Повеќе

Измена и дополнување на уредбата за финансиска поддршка за субвенционирање за исплата на придонеси

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 116/20 објави ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА на Уредбата со законска сила за СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ за време ...

Повеќе

Бaрање за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства на физички лица кои вршат самостојна дејност

Управата за јавни приходи објави соопштение во врска со поднесувањето на Барањето за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства на физички лица кои вршат самостојна дејност. ...

Повеќе

Уредба за изменување и дополнување на уредбата за примена на законот за работни односи

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.113/20 објави Измени и дополнувања на Уредбата со законска сила за примена на Законот за работните односи која ќе се применува за време на траење на вонред ...

Повеќе

Втор бесплатен онлајн семинар

Рафајловски Консалтинг само за Вас, нашите претплатници, организира втор бесплатен онлајн семинар ...

Повеќе

Измени и дополнувања на уредбата за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза заради исплата на платите за месец април и мај 2020 година

Владата на РСМ во многу краток рок донесе измени и дополнувања на Уредбата со законска сила за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза пред ...

Повеќе

!!!ВАЖНО ВАЖНО!!! Нова уредба за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза заради исплата на платите за месец април и мај 2020 година

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 111/20 објави целосно нова Уредба со законска сила за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза ...

Повеќе

Начин на поднесување на барање за издавање на уверение за платени даноци и придонеси до 31.01.2020 година

Управата за јавни приходи објави Соопштение во врска со начинот на поднесување на барање за издавање на уверение за платени даноци и придонеси потребно како дел од документацијата за поднесување на ап ...

Повеќе

Уредба за дополнување на уредбата со законска сила за примена на законот за данокот на додадена вредност

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.108/20 објави дополнување на Уредбатa со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност која ќе се применува за време на траење на вон ...

Повеќе

Уредба со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.108/20 објави измени и дополнувања на Уредбатa со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сек ...

Повеќе

Јавен повик бр. 1 за поднесување на апликации за директно кредитирање на микро, мали и средни претпријатија регистрирани во Република Северна Македонија од компензационите фондови од странска помош

На веб страната на Развојата банка на Северна Македонија АД Скопје е објавен Јавен повик бр. 1 COVID 2 ...

Повеќе

Одлука за изменување на одлуката за утврдување распоред на работното време во владата на РСМ, министерствата и другите органи на државната управа

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.107/20 објави Одлука за изменување на Одлуката за утврдување распоред на работното време во Владата на РСМ, министерствата и другите органи на државната уп ...

Повеќе

Уредба за изменување и дополнување на уредбата со законска сила за примена на законот за извршување

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 103/20 објави измени и дополнувања на Уредбата со законска сила за примена на Законот за извршување за време на вонредната состојба (првично објавена во „ ...

Повеќе

Дозволи за движење на работници од 19:00 часот до 5:00 часот наредниот ден и за време на викенд

За обезбедување на непречено движење на работниците кои работат за време на важење на полицискиот час, приватните фирми сами издаваат дозволи за работа НА НОВ ПРОПИШАН ОБРАЗЕЦ ...

Повеќе

Уредба за изменување и дополнување на уредбата со законска сила за примена на законот за трговија

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.107/20 објави Измени и дополнувања на Уредбатa со законска сила за примена на Законот за трговија која ќе се применува за време на траење на вонредната сос ...

Повеќе

Задолжително носење на опрема за лична заштита на лицето заради спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од коронавирусот COVID-19

Владата на РСМ, донесе Уредба со законска сила за носење лична заштита на лицето заради спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од коронавирусот Covid-19 и заштита на населе ...

Повеќе

Продолжување на рокот за поднесување на ДДВ-04 до 30 април 2020 година

Управата за јавни приходи на својата веб страна објави соопштение во кое известува за продолжување на рокот за поднесување на ДДВ-04 до 30 Април 2020 година. ...

Повеќе
 
scrol to top