news
16.09.2021

Нови обрасци за упис на директни инвестиции ...

Со измените и дополнувањата се пропишуваат нови Обрасци „ДИН“ - Пријава за регистрација на директни инвестиции на нерезидентите во Република Северна Македонија и „ДИР“ - Пријава за регистрација на директни инвестиции на резидентите во странство... ...

Повеќе

Репрезент

scrol to top