Вести 2021

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

Сите што не успеаа да се вакцинираат во Македонија, благодарејќи на нашиот сосед се вакцинираат во Врање и во Ниш. И добро е кога луѓето имаат можност спремни и насмеани да го дочекаат летото, кое мор ...

Повеќе

Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата од 01.07.2021-31.12.2021 година

НБРСМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.07.2021 до 31.12.2021 година која изнесува 1,25%... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за Јуни 2021 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.21.55 од 22.06.2021 година просечна исплатена бруто плата за месеците Февруари 2021 - Април 2021... ...

Повеќе

Јавен повик до корисниците на одобрени кредити од ,,КОВИД 2”

Во согласност со Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од компензационите фондови од странска помош објавена... ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

Добро е што полека ама сигурно почнуваме да се ослободуваме од притисокот на светската здравствена криза предизвикана од COVID-19 и посакувам веќе никогаш да не се врати со таков интензитет и проблеми ...

Повеќе

НОВО!!! ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА

ВТОР ГОДИШЕН ИНТЕРВАЛ ЗА НОВИ ПРЕТПЛАТНИЦИ!!! ПЛАЌАЊЕ ДО 30.06.2021 - ВАЖНОСТ ДО 31.05.2022 ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Мај 2021 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Maj 2021 година е позитивен и изнесува 1,9%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Maj 2021 година се утврдува во висина... ...

Повеќе

ОНЛАЈН ОБУКИ ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - ЈУНИ 2021 ГОДИНА (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Почитувани, поради зголемен интерес за одржаните обуки за контиунирано професионално усовршување, Рафајловски Консалтинг закажува дополнителни два термини во месец Јуни. Обуките во месец јуни ќе се од ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Мај 2021 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.21.45 од 21.05.2021 година просечна исплатена бруто плата за месеците Јануари 2021 - Март 2021... ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

Замислете, во Македонија започна масовното вакцинирање. Се надевам ќе продолжи и ќе го завршиме овој тежок, макотрпен процес најдоцна до крајот на месец октомври. Тогаш со сигурност сите ќе може да ка ...

Повеќе

ОНЛАЈН ОБУКИ ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - MAJ 2021 ГОДИНА (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Рафајловски Консалтинг во месец мaj организира еднодневни онлајн обуки за континуирано професионално усовршување. За таа цел ве покануваме да присуствувате на онлајн обуките кои ќе се одржат во два те ...

Повеќе

Објавени јавните повици за финансиска поддршка на стопанството како дел од 6-тиот пакет економски мерки

Владата на РСМ на својата веб страна ги објави јавните повици за финансиска поддршка на туристичките агенции, туристичките водичи, естрадните уметници, компаниите организатори на настани, игротеките, ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Април 2021 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Април 2021 година е позитивен и изнесува1,6%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Април 2021... ...

Повеќе

ОНЛАЈН ОБУКИ ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - MAJ 2021 ГОДИНА

Почитувани, Рафајловски Консалтинг во месец мaj организира еднодневни онлајн обуки за континуирано професионално усовршување. За таа цел ве покануваме да присуствувате на онлајн обуките кои ќе се одрж ...

Повеќе

Јавен Повик за финансиска поддршка на угостителите регистрирани со шифри на приоритетна дејност: 56.10, 56.29, 56.30

Владата на РСМ на својата веб страна објави Јавен повик за финансиска поддршка на угостителите регистрирани со шифри на приоритетна дејност 56.10, 56.29 и 56.30... ...

Повеќе

Барање за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данок на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност

Согласно последните измени на Законот за данокот на личен доход објавени во „Службен весник на РСМ“ бр.85/21, Обврзниците на данокот на личен доход кои остваруваат доход од самостојна дејност и кои им ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Април 2021 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.21.36 од 21.04.2021 година просечна исплатена бруто плата за месеците Декември 2020 - Февруари 2021... ...

Повеќе

Јавен повик за финансиска поддршка за индустријата и операторите за организација на настани со задолжително ангажирање домашни изведувачи за реализација на настани на теми со кои се одбележува 30 години независност на Северна Македонија

Владата на РСМ објави јавен повик за финансиска поддршка за индустријата и операторите за организација на настани со задолжително ангажирање домашни изведувачи за реализација на настани на теми со кои ...

Повеќе

Нова верзија на клиентскиот софтвер за користење на финансиска поддршка заради исплата на платите за месеците февруари и март 2021 година

Управата за јавни приходи на својата веб страна ја објави новата верзија на МПИН клиентскиот софтвер за користење на финансиската поддршка заради исплата на платите за месеците февруари и март 2021 го ...

Повеќе

Барање за финансиска поддршка за исплата на платите на работниците за месеците февруари и март 2021 (Образец БФП-ИП/3)

Управата за јавни приходи на својата веб страна објави соопштение со кое ги известува работодавачите кои ги исполнуваат условите за добивање на финансиска поддршка за исплата на платите за месеците фе ...

Повеќе
 
scrol to top