Вести 2020

Онлајн семинар - „подготовка на годишна сметка и финансиски извештаи за 2020 година“ (програма и теми)

Рафајловски Консалтинг во месеците јануари и февруари организира еднодневни онлајн семинари (webinars) на тема „Изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2020 година“. ...

Повеќе

Дневници за службени патувања за вработени кај буџети и буџетски корисници

Во „Службен весник на РСМ“ бр.307/20 од 23.12.2020 година е објавен Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година. ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец декември 2020 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.20.115 од 22.12.2020 година просечната исплатена бруто плата за месеците Август 2020 - Октомври 2020... ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

Крај на година сме, а Владата сè уште не ги донесе измените на Законот за сметководствени работи ...

Повеќе

Барање за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност

Во „Службен весник на РСМ“ бр.292/20, Министерството за финансии го објави Правилникот за формата и содржината на „Барањето за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход ...

Повеќе

Барање за ослободување од аконтации на данок на добивка за месеците ноември и декември 2020 и јануари и февруари 2021 година

Во „Службен весник на РСМ“ бр.292/20, Министерството за финансии го објави Правилникот за формата и содржината на „Барањето за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данок на добивка“ - ДД- ...

Повеќе

Онлајн семинар - декември 2020 година

Рафајловски Консалтинг во месец декември организира еднодневни онлајн советувања (webinars) на тема „Подготвителни активности за изработка на годишната сметка за 2020 година и нови актуелни законски п ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец ноември 2020 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Ноември 2020 година е позитивен и изнесува 0,3%. ...

Повеќе

8 декември „Св. Климент Охридски“ (неработен ден за сите граѓани на РСМ)

8 декември 2020 година (вторник), ‘’Св. Климент Охридски”, е неработен ден за сите граѓани на Република Северна Македонија. ...

Повеќе

Известување за издавање на фактура во електронска форма

Во „Службен весник на РСМ" бр. 267/20 се објавија измени и дополнувања на Законот за данокот на додадена вредност со кои согласно член 53-в, даночните обврзници имаат можност фактурите, покрај во харт ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец ноември 2020 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.20.104 од 20.11.2020 година просечната исплатена бруто плата за месеците јули 2020 - септември 2020 ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

Пандемијата си го чини своето. Едноставно во чудно, за нас тотално непознато време живееме. Се трудиме да се снајдеме, но за жал гледаме дека покрај снаоѓањето ќе треба да го прифатиме, а со тоа и да ...

Повеќе

Јавни повици за грантови

Министерството за Економија на својата веб страна ги објави јавните повици за доделување на грантови кои се дел од 4-тиот пакет на економски мерки за справување со економската криза предизвикана од ко ...

Повеќе

Продолжување на рокот за поднесување на барањата за финансиска поддршка бфп-ип/2 и бфс-свд/2 до 12 ноември 2020

Управата за јавни приходи објави соопштение со кое ги известува Барателите на финансиска поддршка дека рокот за поднесување на Барањата БФП-ИП/2 и БФС-СВД/2 се продолжува до 12 Ноември 2020. ...

Повеќе

Нова верзија на клиентскиот софтвер за користење на финансиска поддршка заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и декември 2020 година

Врз основа на Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и дек ...

Повеќе

Барање за финансиска поддршка за исплата на плати на работниците

Во „Службен весник на РСМ“ бр.268/20 се објави Правилникот за формата и содржината на Барањето за финансиска поддршка за исплата на плати на работниците „БФП-ИП/2. ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец октомври 2020 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Октомври 2020 година е позитивен и изнесува 0,3%. ...

Повеќе

Дополнет и изменет предлог на законот за финансиска поддршка на работодавачите погдени од здравствено - економската криза предизвикана од вирусот covid-19, заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и декември 2020 година

На пленарната седница на Собрание на РСМ доставен е дополнет предлог на Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено - економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, з ...

Повеќе

Предлог измени и дополнувања на законот за данокот на добивка и законот за данокот на личен доход

Владата на РСМ на 17-тата седница одржана на ден 03.11.2020 година, го утврди Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка, кој има за цел да ги уреди законските решени ...

Повеќе

Онлајн семинар - 04 ноември 2020

Поради големиот интерес за одржаните онлајн семинари, Рафајловски Консалтинг организира нов online семинар кој ќе се одржи на 04.11.2020 година. ...

Повеќе
 
scrol to top