Вести 2022

Измени на Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки

Со измените на Одлуката продолжен е рокот на примена на одредбите до 31 Декември 2022 година ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Септември 2022 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.22.86 од 21.09.2022 просечна исплатена бруто плата за месеците Мај 2022 - Јули 2022... ...

Повеќе

ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИ ЗА КОИ ДАНОЧЕН ДОЛЖНИК Е ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК КОН КОГО Е ИЗВРШЕН ПРОМЕТ ОД СТРАНА НА ДРУГ ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК (REVERSE CHARGE)

Со измената на одлуката особено се дефинира даночниот третман на услугите за прометот за изградба на фотонапонски електроцентрали ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

На ден 30.08.2022 година согласно Одлуката на Владата на Република Северна Македонија од 23 Август 2022 година се конституираше Советот за унапредување и надзор на сметководствената професија ...

Повеќе

30.09.2022 ГОДИНА - РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ

Ве потсетуваме дека согласно член 12-а  став 1 од Законот за данокот на добивка, даночните обврзници кои имаат трансакции со поврзани страни - нерезиденти... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Август 2022 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Август 2022 година е позитивен и изнесува 10,2%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Август 2022 година се утврдува во ви ...

Повеќе

ПРИКЛУЧИ СЕ НА НАШИОТ ТИМ!!! РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА ВРАБОТУВА: ПОМЛАД И ПОСТАР СОРАБОТНИК ВО РЕВИЗИЈА

Друштвото за ревизија РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје објавува: Оглас за пополнување на слободни работни места: Помлад Соработник во Ревизија и Постар Соработник во Ревизија... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Август 2022 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.22.76 од 19.08.2022 просечна исплатена бруто плата за месеците Април 2022 - Јуни 2022... ...

Повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЦРРСМ - ОБВРСКА ЗА УПИС НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

Централниот регистар на РСМ објави известување во врска со обврската која произлегува од членот 63 став 4 од новиот Закон за вршење на сметководствени работи... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Јули 2022 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јули 2022 година е позитивен и изнесува 9,3%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Јули 2022 година се утврдува во висина ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Јули 2022 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.22.67 од 22.07.2022 просечна исплатена бруто плата за месеците Март 2022 - Мај 2022... ...

Повеќе

НОВ ЗАКОН ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

Во „Службен весник на РСМ“ бр.173/22 е објавен новиот Закон за вршење на сметководствени работи... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Јуни 2022 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јуни 2022 година е позитивен и изнесува 8,2%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Јуни 2022 година се утврдува во висина ...

Повеќе

НОВИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА за работа во недела и на празник

Допрецизирани се одредбите со кои се уредува работното време за кои е дозволено работа во ден недела и на празници во трговијата на мало... ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

Со летото доаѓа и жештината, годишните одмори кои со душа ги чекаме да се одмориме пред се од самите себе сѝ, од притисокот кој постојано си го наметнуваме, од секојдневието во кое живееме... ...

Повеќе

РЕФЕРЕНТНА СТАПКА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА КАЗНЕНА КАМАТА ОД 01.07.2022-31.12.2022 ГОДИНА

НБРСМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.07.2022 до 31.12.2022 година... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Јуни 2022 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.22.58 од 22.06.2022 просечна исплатена бруто плата за месеците Февруари 2022 - Април 2022... ...

Повеќе

ВАЖНО!!!! НОВА ОДЛУКА ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈА НА ОДЕЛНИ СТОКИ

Одлуката се применува од 14 Јуни 2022 година до 30 Септември 2022 година... ...

Повеќе

ВАЖНО !!!! НОВА ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКА ТРГОВСКА МАРЖА НА ОСНОВНИТЕ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ВО ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО И НА МАЛО

Одлуката ќе се применува од 15 Јуни 2022 година до 30 Септември 2022 година... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Мај 2022 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Мај 2022 година е позитивен и изнесува 7,2%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Мај 2022 година се утврдува во висина од ...

Повеќе
 
scrol to top