Вести 2024

Аконтација за данок на добивка за месец Март 2024 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Март 2024 година е позитивен и изнесува 1,2%... ...

Повеќе

НОВО!!!!! ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ СМЕТКОВОДСТВО

Во „Службен весник на РСМ“ бр. 75/24, од 03 Април 2024 година објавен е НОВИОТ ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ СМЕТКОВОДСТВО... ...

Повеќе

ОБЈАВЕН ИЗНОСОТ НА МИНИМАЛНА ПЛАТА

Во „Службен весник на РСМ“ број 68 од 22.03.2024 година објавенa е висината на минималната плата... ...

Повеќе

НОВ Закон за забрана на нефер трговски практики во синџирот на снабдување на земјоделски и прехранбени производи (*)

Во „Службен весник на РСМ“ бр. 66/24, од 20 Март 2024 година објавен е НОВИОТ ЗАКОН за забрана на нефер... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Март 2024 година

Согласно соопштението на ДЗС 4.1.24.27 од 21.03.2024 просечна исплатена бруто плата за месеците Ноември 2023 - Јануари 2024... ...

Повеќе

НОВА Одлука за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Северна Македонија

Во „Службен весник на РСМ“ бр. 65/24, од 19 Март 2024 година објавена е НОВАТА Одлука за утврдување... ...

Повеќе

Обраќање на Стефан Рафајловски

Деновите до последниот рок за поднесување на годишната сметка и финансиските извештаи се сè помалку. Верувам дека навремено и професионално... ...

Повеќе

Среќен 8-ми Март

Рафајловски Консалтинг и Ревизија на сите припаднички на понежниот пол Ви го честита празникот 8-ми Март. ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Февруари 2024 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Февруари 2024 година е позитивен и изнесува 0,8%... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Февруари 2024 година

...

Повеќе

Обраќање на Иван Стојанов

Во вака напорни периоди исполнети со многу работа, убаво е да се потсетиме дека ни доаѓа пролетта, што значи будење на природата и нов почеток... ...

Повеќе

ДОПОЛНИТЕЛЕН ТЕРМИН ОБУКА ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ 1/2024 ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2023 ГОДИНА

Поради големиот интерес за одржаните обуки за КПУ на тема подготовка на годишната сметка и финансиските извештаи за 2023 година закажуваме уште еден дополнителен термин: 20.02 и 21.02.2024 ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Јануари 2024 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јануари 2024 година е позитивен и изнесува 7,0%... ...

Повеќе

ПРОГРАМА И ТЕМИ - ОБУКА ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ 1/2024 - ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2023 ГОДИНА

Рафајловски Консалтинг организира онлајн КПУ обуки, за подготовка на годишната сметка и финансиските извештаи за 2023 година... ...

Повеќе

Преглед на коефициенти за ревалоризација на долгорочни средства за 2023 година

Во прилог Ви ги доставуваме коефициентите за ревалоризација за 2023 година... ...

Повеќе

Продолжен е рокот за поднесување на ДДВ-04 пријави и надградба на системот е-ПДД

Управата за јавни приходи ги информира даночните обврзници и корисниците на електронските услуги на системот... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Јануари 2024 година

Согласно соопштението на ДЗС 4.1.24.08 од 23.01.2024 просечна исплатена бруто плата за месеците Септември 2023 - Ноември 2023... ...

Повеќе

Просечна плата по работник во РСМ - податок за утврдување на максималната и минималната основица за пресметка на придонеси

Согласно соопштението на Државниот завод за статистика просекот на плата што ќе се користи за пресметка на придонесите на плата... ...

Повеќе

ОБУКА ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ 1/2024 - ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2023 ГОДИНА

Рафајловски Консалтинг организира онлајн КПУ обуки, за подготовка на годишната сметка и финансиските извештаи за 2023 година... ...

Повеќе

Обраќање на Јасмина Рафајловска

Оваа година без разлика на празниците некако на сите ни тргна исклучително работно. Огромниот број на јавувања, очекувањата на Правилникот за даночен застапник... ...

Повеќе
 
scrol to top