ОБЈАВЕНО НА 24.12.2020

ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ЗА ВРАБОТЕНИ КАЈ БУЏЕТИ И БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Во „Службен весник на РСМ“ бр.307/20 од 23.12.2020 година е објавен Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година. Со законот, на вработените кај буџетите и буџетските корисници им се враќа правото за исплата на дневница за службено патување во земјата...

ОБЈАВЕНО НА 22.12.2020

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.20.115 од 22.12.2020 година просечната исплатена бруто плата за месеците Август 2020 - Октомври 2020...

ОБЈАВЕНО НА 21.12.2020 ГОДИНА

 

ОБРАЌАЊЕ НА
Др. ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Крај на година сме, а Владата сè уште не ги донесе измените на Законот за сметководствени работи. Ова ме потсетува на психологијата додека бевме студенти и познатиот виц: „Колега, знаеш ли дека вовеле кинески како испит...

ОБЈАВЕНО НА 18.12.2020

ЛИЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ЗА ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД ЗА 2021 ГОДИНА

Во „Службен Весник на РСМ“ бр. 299/20, Министерството за Финансии го објави износот на личното ослободување за 2021 година....

ОБЈАВЕНО НА 12.10.2020

ПОСТАВЕН Е ОБРАЗЕЦОТ ДД-ОМА/1 ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА АКОНТАЦИИ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА И ПРОЛОНГИРАН Е РОКОТ ЗА НЕГОВО ПОДНЕСУВАЊЕ ДО 14 ДЕКЕМВРИ

Управата за јавни приходи известува дека на Е-ДАНОЦИ е поставен образецот ДД-ОМА/1. Согласно измените во Законот за данок на добивка објавен во Службен Весник на РСМ, бр. 290 од 07.12.2020 година обврзниците на данокот на добивка...

ОБЈАВЕНО НА 12.10.2020

БАРАЊЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ОСТВАРЕН ОД ВРШЕЊЕ НА САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ

Во „Службен весник на РСМ“ бр.292/20, Министерството за финансии го објави Правилникот за формата и содржината на „Барањето за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност“ - ДЛД-ОМА/1...

ОБЈАВЕНО НА 12.10.2020

БАРАЊЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД АКОНТАЦИИ НА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦИТЕ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 2020 И ЈАНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА

Во „Службен весник на РСМ“ бр.292/20, Министерството за финансии го објави Правилникот за формата и содржината на „Барањето за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данок на добивка“ - ДД-ОМА/1...

ОБЈАВЕНО НА 09.12.2020

ОНЛАЈН СЕМИНАР - ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Рафајловски Консалтинг во месец декември организира еднодневни онлајн советувања (webinars) на тема „Подготвителни активности за изработка на годишната сметка за 2020 година и нови актуелни законски прописи“. За таа цел ве покануваме да присуствувате на онлајн советувањата кои ќе се одржат во два термини...

ОБЈАВЕНО НА 07.12.2020 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Ноември 2020 година е позитивен и изнесува 0,3%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Ноември 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година зголемена за 0,3%.

ОБЈАВЕНО НА 04.12.2020 ГОДИНА

 

8 декември „Св. Климент Охридски“ (Неработен ден за сите граѓани на РСМ)

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со Законот за празниците на РМ („Службен весник на РМ„ бр.21/98 и 18/07), 8 декември 2020 година (вторник), ‘’Св. Климент Охридски”, е неработен ден за сите граѓани на Република Северна Македонија....

ОБЈАВЕНО НА 23.11.2020

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.20.104 од 20.11.2020 година просечната исплатена бруто плата за месеците Јули 2020 - Септември 2020...

ОБЈАВЕНО НА 23.11.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ФАКТУРА ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА

Во „Службен весник на РСМ" бр. 267/20 се објавија измени и дополнувања на Законот за данокот на додадена вредност со кои согласно член 53-в, даночните обврзници имаат можност фактурите, покрај во хартиена форма, да ги издаваат и во електронска форма (PDF или друг формат)...

ОБЈАВЕНО НА 18.11.2020 ГОДИНА

 

ОБРАЌАЊЕ НА
Др. ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пандемијата си го чини своето. Едноставно во чудно, за нас тотално непознато време живееме. Се трудиме да се снајдеме, но за жал гледаме дека покрај снаоѓањето ќе треба да го прифатиме, а со тоа и да се помириме...

ОБЈАВЕНО НА 16.11.2020 ГОДИНА

 

ЈАВНИ ПОВИЦИ ЗА ГРАНТОВИ

Министерството за Економија на својата веб страна ги објави јавните повици за доделување на грантови кои се дел од 4-тиот пакет на економски мерки за справување со економската криза предизвикана од коронавирусот...

ОБЈАВЕНО НА 11.11.2020

НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИОТ СОФТВЕР ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ ОКТОМВРИ, НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Врз основа на Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и декември 2020 година...

ОБЈАВЕНО НА 11.11.2020

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА БФП-ИП/2 И БФС-СВД/2 ДО 12 НОЕМВРИ 2020

Управата за јавни приходи објави соопштение со кое ги известува Барателите на финансиска поддршка дека рокот за поднесување на Барањата БФП-ИП/2 и БФС-СВД/2 се продолжува до 12 Ноември 2020...

ОБЈАВЕНО НА 10.11.2020

БАРАЊЕ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ НА РАБОТНИЦИТЕ

Во „Службен весник на РСМ“ бр.268/20 се објави Правилникот за формата и содржината на Барањето за финансиска поддршка за исплата на плати на работниците „БФП-ИП/2...

ОБЈАВЕНО НА 09.11.2020 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Октомври 2020 година е позитивен и изнесува 0,3%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Октомври 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година зголемена за 0,3%.

ОБЈАВЕНО НА 06.11.2020

ДОПОЛНЕТ И ИЗМЕНЕТ ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПОГДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО - ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ COVID-19, ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ ОКТОМВРИ, НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

На пленарната седница на Собрание на РСМ доставен е дополнет предлог на Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено - економската криза предизвикана од вирусот COVID-19...

ОБЈАВЕНО НА 05.11.2020

Предлог измени и дополнувања на Законот за данокот на добивка и Законот за данокот на личен доход

Владата на РСМ на 17-тата седница одржана на ден 03.11.2020 година, го утврди Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка, кој има за цел да ги уреди законските решенија во функција на поддршка на обврзниците во справувањето со последиците од коронавирусот КОВИД-19 и зголемување на нивната ликвидност...

ОБЈАВЕНО НА 30.10.2020

ОНЛАЈН СЕМИНАР - 04 НОЕМВРИ 2020

Поради големиот интерес за одржаните онлајн семинари, Рафајловски Консалтинг организира нов online семинар кој ќе се одржи на 04.11.2020 година...

ОБЈАВЕНО НА 22.10.2020

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.20.94 од 22.10.2020 година просечната исплатена бруто плата за месеците Јуни 2020 - Август 2020...

ОБЈАВЕНО НА 29.10.2020

ЗАКОНИ ОД 4-ТИ СЕТ ЕКОНОМСКИ МЕРКИ ЗА ПОДДРШКА НА КОМПАНИИТЕ ПОГОДЕНИ ОД КОРОНА КРИЗАТА

Во собраниска процедура влегоа повеќе Предлог Закони кои се носат како дел од 4-тиот сет мерки за поддршка на компаниите погодени корона кризата...

ОБЈАВЕНО НА 26.10.2020

Закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено економската криза предизвикана од вирусот КОВИД-19, заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и декември 2020 година и измени и дополнувања на Законот за данокот на додадена вредност

Владата на РСМ на 14-тата седница одржана на ден 22.10.2020 година, го утврди Предлогот на Закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено економската криза предизвикана од вирусот КОВИД-19, заради исплата на платите...

ОБЈАВЕНО НА 21.10.2020

ОНЛАЈН СЕМИНАР - ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА

Рафајловски Консалтинг во месец октомври ќе организира онлајн советувања (webinars) на тема „Предизвици на сметководителите во справувањето со пандемијата предизивкана од корона вирусот“...

ОБЈАВЕНО НА 14.10.2020 ГОДИНА

 

11 - ТА СЕДНИЦА НА ВЛАДА, УСВОЕНИ ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА

Владата на РСМ на 11-тата седница одржана на ден 13.10.2020 година, го утврди текстот на измените и дополнувањата на Законот за даночна постапка. Со предлог измените и дополнувањата се предлага да се изврши намалување...

ОБЈАВЕНО НА 14.10.2020 ГОДИНА

 

ОБРАЌАЊЕ НА
Др. ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Одамна посакувам да објавам, од денес ќе започнеме со нормалниот живот, но за жал ќе треба да се почека до тој момент. Оттаму и Владата донесе четврт сет на економски мерки кои треба да му помогнат на стопанството, но за нас сметководителите тоа ќе биде поголема работа...

ОБЈАВЕНО НА 08.10.2020 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК ДО КРЕДИТОКОРИСНИЦИТЕ НА ОДОБРЕНИ КРЕДИТИ ОД ПОСЕБНИОТ КРЕДИТЕН ФОНД (ПКФ) – КОВИД 1

Развојна банка на својата веб-страница објави јавен повик со кој се нуди можност за корисниците на кредити од првата бескаматна кредитна линија Ковид 1...

ОБЈАВЕНО НА 08.10.2020 ГОДИНА

 

11 ОКТОМВРИ - ДЕН НА НАРОДНОТО ВОСТАНИЕ

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со Законот за празниците на Република Македонија („Службен весник на РМ„ бр.21/98 и 18/07), 11 октомври...

ОБЈАВЕНО НА 07.10.2020 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Септември 2020 година е позитивен и изнесува 0,3%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Септември 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година зголемена за 0,3%.

ОБЈАВЕНО НА 07.10.2020 ГОДИНА

ВИКЕНД БЕЗ ДДВ 10, 11 И 12 ОКТОМВРИ

Согласно објавените пакет мерки на Владата на РСМ за справување со економската криза предизвикана од глобалната пандемија на коронавирусот, во периодот 10,11 и 12 Октомври ќе се одржи „Викенд без ДДВ“...

ОБЈАВЕНО НА 24.09.2020

РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА РЕВИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊТО ДО ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РСМ

 

Согласно Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за примена на Законот за трговските друштва за времен на вонредната состојба, рокот за доставување на ревидираните финансиски извештаи и годишниот....

ОБЈАВЕНО НА 21.09.2020

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.20.85 од 21.09.2020 година просечната исплатена бруто плата за месеците Мај 2020 - Јули 2020...

ОБЈАВЕНО НА 20.09.2020

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ

Врз основа на Законот за данокот на добивка член 12-а даночните обврзни кои имаат трансакции со поврзани лица нерезиденти се должни...

ОБЈАВЕНО НА 15.09.2020

Вработените ослободени од работа според листата на хронични болести, со исклучок на оние кои се ослободенисо потврда од лекар-специјалист, сите родители на деца кои досега беа ослободени од работа се враќаат на работните обврски од 23 септември

ОБЈАВЕНО НА 10.09.2020 ГОДИНА

 

ОБРАЌАЊЕ НА
Др. ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Ајде аирлија нова влада. Се надевам дека после 11 месеци ќе запливаме во помирни води и дека нема повеќе да зборуваме за избори, нови избори, туку ќе се зафатиме за работа, зошто корона кризата ниту е завршена ниту се гледа повидок на крајот. Ова е време на несигурност, нестабилност, протоколи каде и онака веќе меѓу себе разделени уште повеќе се одалечивме и се затвораме во сопствениот круг на потреби, вистини и универзални вистини...

ОБЈАВЕНО НА 07.09.2020 ГОДИНА

 

08.09.2020 (вторник) - Ден на Независноста

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека, согласно со Законот за празниците на Република Северна Македонија („Службен весник на РМ“ бр.21/98 и 18/07), 8 септември 2020 година...

ОБЈАВЕНО НА 07.09.2020 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2020 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Август 2020 година е позитивен и изнесува 0,2%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Август 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година зголемена за 0,2%.

ОБЈАВЕНО НА 24.08.2020 ГОДИНА

 

МТСП: 28 Август - Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица) Неработен ден за граѓаните од православна верисповед во Република Северна Македонија

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со Законот за празниците на РМ („Службен весник на РМ“ бр.21/98 и 18/07), 28 август (петок), Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица) е неработен ден за граѓаните од православна верисповед во Република Северна Македонија...

ОБЈАВЕНО НА 20.08.2020

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2020 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.20.75 од 20.08.2020 година просечната исплатена бруто плата за месеците Април 2020 - Јуни 2020...

ОБЈАВЕНО НА 08.08.2020 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2020 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јули 2020 година е негативен и изнесува -0,1%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Јули 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година.

ОБЈАВЕНО НА 20.07.2020 ГОДИНА

 

ОБРАЌАЊЕ НА
Др. ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Сериозно чудно време. Едноставно светот се преврти наопаку. Ни покажа колку сето тоа што претставува секојдневие може да се скрши лесно како никогаш да не било и да не однесе во некој нов правец којшто ниту сме го замислувале, а уште помалку посакувале...

ОБЈАВЕНО НА 14.07.2020 ГОДИНА

 

15 ЈУЛИ - НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА КОМПАНИИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИЗАЦИИТЕ КОИ ЌЕ ОДЛУЧАТ ДА РАБОТАТ

Владата на РСМ објави информација за начинот на пријавување и плаќање на работниците за оние институции, компании, фирми и организации кои ќе одлучат да работат на 15 јули 2020 година. Соопштението Ви го испраќаме во прилог...

ОБЈАВЕНО НА 14.07.2020 ГОДИНА

 

ОДЛУКА НА УСТАВЕН СУД ЗА ПОНИШУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА

Уставниот суд на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 Јуни 2020 година донесе одлука која е објавена во („Службен весник на Република Северна Македонија” број 183/20) за поништување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба...

ОБЈАВЕНО НА 07.07.2020 ГОДИНА

 

МТСП: СРЕДА, 15 ЈУЛИ, Е НЕРАБОТЕН ДЕН ЗА СИТЕ ГРАЃАНИ

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека 15 јули, среда, е неработен ден за сите граѓани на Република Северна Македонија, поради одржување на изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија...

ОБЈАВЕНО НА 07.07.2020 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2020 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јуни 2020 година е негативен и изнесува -0,3%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Јуни 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година.

ОБЈАВЕНО НА 06.07.2020

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРАБОТЕНИ ВО МЕДИУМИТЕ

Врз основа на Уредбата со законска сила за субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработени во медиумите на работодавачот - медиум, за секој осигуреник за месец јуни, јули и август 2020 година му се субвенционира 100%...

ОБЈАВЕНО НА 30.06.2020

НОВ ИЗНОС НА МИНИМАЛНА ПЛАТА ПОЧНУВАЈЌИ ОД МЕСЕЦ ЈУЛИ 2020 ГОДИНА

Ве известуваме дека согласно објавата на Министерството за труд и социјална политика објавена во „Службен весник на РСМ“ бр.75/20 и Уредбата со законска сила за примена на Законот за минимална плата...

ОБЈАВЕНО НА 30.06.2020

БАРАЊАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2020 СЕ ПОСТАВЕНИ НА СИСТЕМОТ Е- ДАНОЦИ и Е-ПДД

Управата за јавни приходи на својата веб страна објави соопштение со кое ги известува даночните обврзници дека Барањата за финансиска поддршка за месец Јуни 2020 се поставени на системот Е-даноци и Е-ПДД. Соопштението Ви го даваме во прилог:...

ОБЈАВЕНО НА 25.06.2020

ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА СО НИЗОК ДОХОД, МЛАДИ ЛИЦА И ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДОМАШНА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА НАМЕНЕТА ЗА КУПУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со измените на Уредба со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба...

ОБЈАВЕНО НА 25.06.2020

ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА АКОНТАЦИЈА НА ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД ЗА МЕСЕЦИТЕ ЈУНИ И ЈУЛИ 2020 ГОДИНА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.169/20 објави измени и дополнувања на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба. Со измените и дополнувањата, дадена е можност на даночните обврзници...

ОБЈАВЕНО НА 25.06.2020

ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА АКОНТАЦИЈА НА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦИТЕ ЈУНИ И ЈУЛИ 2020 ГОДИНА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.169/20 објави измени и дополнувања на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на добивка за време на вонредна состојба. Со измените и дополнувањата, дадена е можност на даночните обврзници...

ОБЈАВЕНО НА 22.06.2020

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ЈУНИ 2020 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.20.56 од 22.06.2020 година просечната исплатена бруто плата за месеците Февруари 2020 - Април 2020...

ОБЈАВЕНО НА 18.06.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ - МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Министерството за економија на својата веб страна објави соопштение со кое ги известува економските оператори (трговците на мало и трговците на големо) кои имаа обврска да ги почитуваат одлуките поврзани со коронавирусот COVID-19...

ОБЈАВЕНО НА 15.06.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРАБОТЕНИ ВО МЕДИУМИТЕ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.156/20 објави Уредба со законска сила за субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработени во медиумите. Со оваа уредба, се уредуваат условите, начинот и постапката на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување...

ОБЈАВЕНО НА 15.06.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО- ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ COVID-19 ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.156/20 објави измени и дополнувања на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19...

ОБЈАВЕНО НА 15.06.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ФЗОРСМ ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ КОИ СЕ ВО ИЗОЛАЦИЈА

Фондот за здравствено осигурување на својата веб страна објави соопштение за начинот и постапката на кој лицата кои се во изолација го оправдуваат отсуството од работа...

ОБЈАВЕНО НА 12.06.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЕСТРАДНИТЕ УМЕТНИЦИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.154/20 објави Уредба со законска сила за финансиска поддршка на естрадните уметници за време на вонредна состојба...

ОБЈАВЕНО НА 12.06.2020

Објавен Јавниот повик за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста- Компаниите кои инвестирале за време на пандемија ќе добијат 20 милиони евра

На веб-страната на Министерството за економија е објавен Јавниот повик за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во пост Ковид 19 периодот. На предлог на Министерството за економија Владата...

ОБЈАВЕНО НА 12.06.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ COVID-19, ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ И МАЈ 2020 ГОДИНА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.154/20 објави измени и дополнувања на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19, заради исплата на платите за месец Април и Мај 2020 година...

ОБЈАВЕНО НА 11.06.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ВО ТЕКОТ И ВО ПОСТ COVID 19 ПЕРИОДОТ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.153/20 објави Уредба со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост COVID 19 периодот...

ОБЈАВЕНО НА 09.06.2020 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ MAJ 2020 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Maj 2020 година е негативен и изнесува -0,4%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Мај 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година.

ОБЈАВЕНО НА 08.06.2020

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ ЗА МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО COVID-19 КРИЗАТА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.149/20 објави програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за мерки за справување со COVID-19 кризата. Средствата од оваа програма ќе се користат за финансирање...

ОБЈАВЕНО НА 08.06.2020

РЕПРЕЗЕНТ БРОЈ 6/2020

Почитувани претплатници, како што и претходно Ви најавивме, со цел да го намалиме користењето на хартија и да го намалиме ризикот од ширење на коронавирусот, списанието Репрезент ќе го испраќаме по електронски пат....

ОБЈАВЕНО НА 08.06.2020 ГОДИНА

 

ОБРАЌАЊЕ НА
Др. ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

За првпат изгледа дека сите ќе ја разбереме прочуената мисла: „Светот се прверте наопаку“. Ова се случува во вистинска смисла на зборот. Заглавивме сите во нешто што не очекувавме дека е можно да ни се случи со исклучително непознат непријател кој и покрај тоа што не може да се види со голо око сее неверојатна страв и неспокој, а за жал има човечки жртви...

ОБЈАВЕНО НА 04.06.2020

ПЕТОК, 5 ЈУНИ Е НЕРАБОТЕН ДЕН ЗА СИТЕ ГРАЃАНИ

Министерството за труд и социјална политика информира дека 5 јуни (петок) е неработен ден за сите граѓани во Република Северна Македонија...

ОБЈАВЕНО НА 01.06.2020

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА СО ВАУЧЕРИ ЗА ТУРИЗАМ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА СО НИЗОК ДОХОД

Со цел да се поттикне домашниот туризам во услови на намалена економска активност заради здравствено-економската криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19, Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со законска сила за издавање на ваучери за туризам на вработени лица со низок доход...

ОБЈАВЕНО НА 01.06.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДОНАЦИИ И ЗА СПОНЗОРСТВА ВО ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.140/20 објави дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности за време на вонредна состојба. Со дополнувањето на уредбата се уредува дека, донесените одредби...

ОБЈАВЕНО НА 01.06.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.140/20 објави измени и дополнувања на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба. Со измените и дополнувањата, се уредува дека, рокот за усвојување...

ОБЈАВЕНО НА 01.06.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.140/20 објави дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба. Со дополнување на Уредбата, се уредува дека Управата за јавни приходи...

ОБЈАВЕНО НА 01.06.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.140/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за вршење на сметководствени работи за време на вонредна состојба...

ОБЈАВЕНО НА 29.05.2020

УРЕДБА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.136/20 објави дополнување на Уредбатa со законска сила за примена на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност за време на вонредна состојба. Со дополнувањето на Уредбата, невработените лица ќе може да добијат паричен надомест ако го исполнуваат следниот услов:...

ОБЈАВЕНО НА 28.05.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА СО НИЗОК ДОХОД, МЛАДИ ЛИЦА И ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДОМАШНА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА НАМЕНЕТА ЗА КУПУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.137/20 објави Уредба со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи...

ОБЈАВЕНО НА 22.05.2020

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦ MAJ 2020 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.20.46 од 21.05.2020 година просечната исплатена бруто плата за месеците Јануари 2020 - Март 2020...

ОБЈАВЕНО НА 22.05.2020 ГОДИНА

 

РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ-04

Почитувани, Ве потсетуваме дека согласно дополнувањата на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност објавени во „Службен весник на РСМ“, број 108/20, рокот за поднесување на даночната пријава на данокот на додадена вредност „ДДВ-04“ и за плаќање на данокот на додадена вредност за даночниот период од 1 Април 2020 до 30 Април 2020 е 31 Мај 2020 година.“

ОБЈАВЕНО НА 19.05.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.128/20 објави дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба. Со дополнувањата, Уредбата ќе се применува за време на траење на вонредната состојба...

ОБЈАВЕНО НА 15.05.2020

РЕПРЕЗЕНТ БРОЈ 5/2020

Како што и претходно Ви најавивме, со цел да го намалиме користењето на хартија и да го намалиме ризикот од ширење на коронавирусот, списанието Репрезент ќе го испраќаме по електронски пат.....

ОБЈАВЕНО НА 15.05.2020 ГОДИНА

 

ОБРАЌАЊЕ НА
Др. ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Уште еднаш да Ви посакам добро здравје! Во моментите на најголемата криза ние како компанија правиме сè за Вие да се чувствувате безбедно, информирано и заштитено. Тоа го покажавме со двата бесплатни вебинари (онлајн семинари) каде видовте дека може и вака...

ОБЈАВЕНО НА 14.05.2020 ГОДИНА

 

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.123/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба...

ОБЈАВЕНО НА 14.05.2020 ГОДИНА

 

ОЛАБАВУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРОНАВИРУСОТ COVID-19

Владата на РСМ донесе Oдлука за изменување и дополнување на одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус COVID-19 објавена во (“Службен весник на РСМ“ 123/20)....

ОБЈАВЕНО НА 13.05.2020 ГОДИНА

 

ПОНИШТЕНИ УРЕДБИ - УСТАВЕН СУД

Уставниот суд на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 Мај 2020 година донесе одлука да ги поништи: Уредбата со законска сила за определување на висината на платата на избраните, именуваните и назначените лица во јавниот сектор за време на вонредна состојба...

ОБЈАВЕНО НА 11.05.2020 ГОДИНА

 

!!!ВАЖНО ВАЖНО ВАЖНО!!!
РАБОТОДАВАЧИ, ПРЕЗЕМЕТЕ ЈА НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИОТ СОФТВЕР ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТА И СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА 50% ПРИДОНЕСИ

Врз основа на Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот covid-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година, работодавачот може да оствари право на финансиска поддршка во износ најмногу до 14.500 денари месечн

ОБЈАВЕНО НА 7.05.2020 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2020 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Април 2020 година е негативен и изнесува -0,4%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Април 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година.

ОБЈАВЕНО НА 06.05.2020

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 116/20 објави ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА на Уредбата со законска сила за СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ за време на вонредна состојба...

ОБЈАВЕНО НА 05.05.2020

ВТОР БЕСПЛАТЕН ОНЛАЈН СЕМИНАР

Рафајловски Консалтинг само за Вас, нашите претплатници, организира втор бесплатен онлајн семинар на кој теми на предавање ќе бидат...

ОБЈАВЕНО НА 05.05.2020

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.113/20 објави Измени и дополнувања на Уредбата со законска сила за примена на Законот за работните односи која ќе се применува за време на траење на вонредната состојба...

ОБЈАВЕНО НА 05.05.2020

БAРАЊЕ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ

Управата за јавни приходи објави соопштение во врска со поднесувањето на Барањето за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства на физички лица кои вршат самостојна дејност. Соопштението Ви го испраќаме во прилог...

ОБЈАВЕНО НА 04.05.2020

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ И МАЈ 2020 ГОДИНА

Владата на РСМ во многу краток рок донесе измени и дополнувања на Уредбата со законска сила за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19 заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година...

ОБЈАВЕНО НА 29.04.2020

!!!ВАЖНО ВАЖНО!!! НОВА УРЕДБА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ И МАЈ 2020 ГОДИНА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 111/20 објави целосно нова Уредба со законска сила за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19 заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година...

ОБЈАВЕНО НА 28.04.2020

НАЧИН НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ДО 31.01.2020 ГОДИНА

Управата за јавни приходи објави Соопштение во врска со начинот на поднесување на барање за издавање на уверение за платени даноци и придонеси потребно како дел од документацијата за поднесување на апликација...

ОБЈАВЕНО НА 27.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИСПЛАТА НА ДОДАТОЦИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.108/20 објави измени и дополнувања на Уредбатa со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор....

ОБЈАВЕНО НА 27.04.2020

УРЕДБА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.108/20 објави дополнување на Уредбатa со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност која ќе се применува за време на траење на вонредната состојба...

ОБЈАВЕНО НА 24.04.2020

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ РАСПОРЕД НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВО ВЛАДАТА НА РСМ, МИНИСТЕРСТВАТА И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.107/20 објави Одлука за изменување на Одлуката за утврдување распоред на работното време во Владата на РСМ, министерствата и другите органи на државната управа...

ОБЈАВЕНО НА 24.04.2020

ЈАВЕН ПОВИК БР. 1
за поднесување на апликации за директно кредитирање на микро, мали и средни претпријатија регистрирани во Република Северна Македонија од Компензационите фондови од странска помош

На веб страната на Развојата банка на Северна Македонија АД Скопје е објавен Јавен повик бр. 1 COVID 2 за поднесување на апликации за директно кредитирање на микро, мали и средни претпријатија...

ОБЈАВЕНО НА 23.04.2020

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ-04 ДО 30 АПРИЛ 2020 ГОДИНА

Управата за јавни приходи на својата веб страна објави соопштение во кое известува за продолжување на рокот за поднесување на ДДВ-04 до 30 Април 2020 година...

ОБЈАВЕНО НА 23.04.2020

ЗАДОЛЖИТЕЛНО НОСЕЊЕ НА ОПРЕМА ЗА ЛИЧНА ЗАШТИТА НА ЛИЦЕТО ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕТО, СУЗБИВАЊЕ НА ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ COVID-19

Владата на РСМ, донесе Уредба со законска сила за носење лична заштита на лицето заради спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од коронавирусот Covid-19...

ОБЈАВЕНО НА 23.04.2020

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.107/20 објави Измени и дополнувања на Уредбатa со законска сила за примена на Законот за трговија која ќе се применува за време на траење на вонредната состојба...

ОБЈАВЕНО НА 23.04.2020

ДОЗВОЛИ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА РАБОТНИЦИ ОД 19:00 ЧАСОТ ДО 5:00 ЧАСОТ НАРЕДНИОТ ДЕН И ЗА ВРЕМЕ НА ВИКЕНД

За обезбедување на непречено движење на работниците кои работат за време на важење на полицискиот час, приватните фирми сами издаваат дозволи за работа НА НОВ ПРОПИШАН ОБРАЗЕЦ и тоа...

ОБЈАВЕНО НА 23.04.2020

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 103/20 објави измени и дополнувања на Уредбата со законска сила за примена на Законот за извршување за време на вонредната состојба (првично објавена во „Службен весник на РСМ“ бр.86/20)...

ОБЈАВЕНО НА 21.04.2020

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2020 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.20.38 од 21.04.2020 година просечната исплатена...

ОБЈАВЕНО НА 21.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.103/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за трговија која ќе се применува за време на траење на вонредната состојба....

ОБЈАВЕНО НА 21.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДОНАЦИИ И СПОНЗОРСТВА ВО ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.103/20 објави Уредба со законска сила за примена на занокот за донации и за спонзорства во јавните дејности која ќе се применува за време на траење на вонредната состојба...

ОБЈАВЕНО НА 16.04.2020

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДДВ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.102/20 објави уредба за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност...

ОБЈАВЕНО НА 15.04.2020

ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД - ДЛД-ГДП

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.101/20 го објави Правилникот за формата и содржината на годишната даночна пријава за утврдување данок на личен доход, начинот на доставување на годишната даночна пријава...

ОБЈАВЕНО НА 13.04.2020

ОНЛАЈН БЕСПЛАТЕН СЕМИНАР - СПЕЦИФИЧНОСТИ ВО ПРИМЕНА НА НОВИТЕ МЕРКИ И УРЕДБИ ДОНЕСЕНИ ВО СОСТОЈБА НА ПРОГЛАСЕНА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Рафајловски Консалтинг само за Вас, нашите претплатници, организира бесплатен онлајн семинар на кој теми за предавање ќе бидат актуелните мерки и донесените уредби од страна на Владата на РСМ во време на прогласената вонредна состојба...

ОБЈАВЕНО НА 10.04.2020

БАРАЊЕ ЗА ПОЕДНОСТАВУВАЊЕ НА ПРОЦЕС ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ЗА БЕЗКАМАТЕН КРЕДИТ

Почитувани, Комората на сметководители при сојузот на стопански комори до Министерството за финансии испрати Барање за поедноставување на процес за аплицирање за безкаматен кредит. Барањето ви го проследуваме во прилог...

ОБЈАВЕНО НА 10.04.2020 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2020 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Март 2020 година е негативен и изнесува -0,2%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Март 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година.

ОБЈАВЕНО НА 10.04.2020

ОНЛАЈН БЕСПЛАТЕН СЕМИНАР - СПЕЦИФИЧНОСТИ ВО ПРИМЕНА НА НОВИТЕ МЕРКИ И УРЕДБИ ДОНЕСЕНИ ВО СОСТОЈБА НА ПРОГЛАСЕНА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Почитувани, како што веќе претходно Ве известивме, Рафајловски Консалтинг само за Вас, нашите претплатници, организира бесплатен онлајн семинар на кој теми за предавање ќе бидат актуелните мерки и донесените уредби од страна на Владата на РСМ....

ОБЈАВЕНО НА 10.04.2020

ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ И МАЈ 2020 ГОДИНА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 97/20 објави Измена на уредбата со законска сила за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19 заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година...

ОБЈАВЕНО НА 09.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЗИНГ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 90/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за лизинг за време на вонредна состојба која е во сила и примена од 4 Април 2020 година и ќе се применува...

ОБЈАВЕНО НА 09.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ДРУШТВА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 90/20 објави УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ДРУШТВА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА која е во сила од 4 Април 2020 година...

ОБЈАВЕНО НА 09.04.2020

ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА СПОРТИСТИ, СТРУЧНИ ЛИЦА ОД ОБЛАСТА НА СПОРТОТ И СПОРТСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ" бр. 94/20 објави измени на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортската администрација за време на вонредна состојба...

ОБЈАВЕНО НА 08.04.2020

ВТОР ТЕРМИН ОНЛАЈН БЕСПЛАТЕН СЕМИНАР - СПЕЦИФИЧНОСТИ ВО ПРИМЕНА НА НОВИТЕ МЕРКИ И УРЕДБИ ДОНЕСЕНИ ВО СОСТОЈБА НА ПРОГЛАСЕНА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Поради голем интерес за закажаниот бесплатен онлајн семинар кој ќе се одржи на ден 14.04.2020 година закажуваме втор термин за одржување на онлајн семинарот за оние кои што не успеавте да се пријавите или не сте во можност да го следите првиот семинар закажан во 10.30 часот.....

ОБЈАВЕНО НА 08.04.2020

РЕПРЕЗЕНТ БРОЈ 4/2020

Како што и претходно Ви најавивме, со цел да го намалиме користењето на хартија и да го намалиме ризикот од ширење на коронавирусот, списанието Репрезент ќе го испраќаме по електронски пат.....

ОБЈАВЕНО НА 08.04.2020

ОНЛАЈН БЕСПЛАТЕН СЕМИНАР - СПЕЦИФИЧНОСТИ ВО ПРИМЕНА НА НОВИТЕ МЕРКИ И УРЕДБИ ДОНЕСЕНИ ВО СОСТОЈБА НА ПРОГЛАСЕНА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Рафајловски Консалтинг само за Вас, нашите претплатници, организира бесплатен онлајн семинар на кој теми за предавање ќе бидат актуелните мерки и донесените уредби од страна на Владата на РСМ во време на прогласената вонредна состојба како и сите специфичности од аспект на работните односи....

ОБЈАВЕНО НА 08.04.2020 ГОДИНА

 

ОБРАЌАЊЕ НА
Др. ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Ова е време - невреме. Сите пробуваме да се снајдеме и стравуваме како ќе изгледа и кога ќе помине вирусот којшто го зафати целиот свет и кој ни покажа колку сме мали и ранливи....

ОБЈАВЕНО НА 07.04.2020

ДОЗВОЛИ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА РАБОТНИЦИ ОД 16:00 ЧАСОТ ДО 5:00 ЧАСОТ НАРЕДНИОТ ДЕН и за време на викенд

За обезбедување на непречено движење на работниците кои работат за време на важење на полицискиот час, приватните фирми сами издаваат дозволи за работа од 16:00 часот до 5:00 часот наредниот ден за период од понеделник до петок и во времески период од 16:00 часот во петок, до 5:00 часот....

ОБЈАВЕНО НА 07.04.2020

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ И МАЈ 2020 ГОДИНА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 93/20 објави Уредба со законска сила за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19 заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година...

ОБЈАВЕНО НА 07.04.2020

ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА ПРЕКИН НА РАБОТЕН ОДНОС СОГЛАСНО РАБОТНИОТ СТАЖ ПРЕКУ АВРСМ

Министерството за труд и социјална политика објави соопштение со информација за правото на паричен надоместок кој им следи на лицата на кој им е прекинат работниот однос а се исплаќа преку АВРСМ...

ОБЈАВЕНО НА 07.04.2020

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА - СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 92/20 објави Уредба со законска сила за СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ за време на вонредна состојба....

ОБЈАВЕНО НА 07.04.2020

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 92/20 објави Уредба со законска сила за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот за време на вонредна состојба...

ОБЈАВЕНО НА 06.04.2020

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА СПОРТИСТИ, СТРУЧНИ ЛИЦА ОД ОБЛАСТА НА СПОРТОТ И СПОРТСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 90/20 објави Уредба со законска сила за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортската администрација за време на вонредна состојба...

ОБЈАВЕНО НА 06.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 90/20 објави Уредба со законска сила за примена на законот за работните односи за време на вонредна состојба која е во сила и примена од 4 Април 2020 година и ќе се применува за време на траење на вонредната состојба објавена во (“Службен весник на РСМ“ број 68/20)...

ОБЈАВЕНО НА 06.04.2020

УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА КАЗНЕНА КАМАТА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 89/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за облигационите односи за време на вонредната состојба со која се определува висината на стапката на казнената камата за време на вонредната состојба...

ОБЈАВЕНО НА 03.04.2020

ВИСИНА НА МИНИМАЛНА НЕТО ПЛАТА ЗА МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ, МАЈ И ЈУНИ 2020 ГОДИНА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 88/20 донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за минимална плата со која се утврдува висината на минималната нето плата за месеците април, мај и јуни 2020 година....

ОБЈАВЕНО НА 03.04.2020

БАРАЊЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА АКОНТАЦИИ НА ДАНОК НА ДОБИВКА ДД-ОМА

Ве известуваме дека Управата за јавни приходи на системот е-даноци (https://etax-fl.ujp.gov.mk/) го постави новиот образец ДД-ОМА “Барање за ослободување од плаќање на износот на аконтации на данок на добивка“....

ОБЈАВЕНО НА 03.04.2020

НАПИС - УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО УСЛОВИ НА ПРОГЛАСЕНА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Во состојба на прогласена вонредна состојба поради пандемијата со коронавирусот COVID-19, подготвивме напис за Утврдување на плата на вработените во услови на прогласена вонредна состојба...

ОБЈАВЕНО НА 02.04.2020

ИЗМЕНA И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 87/20 oбјави измени и дополнувањa на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва која што првично беше објавена во „Службен Весник на РСМ“ бр.79/20....

ОБЈАВЕНО НА 02.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 86/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за акцизите која ќе се применува за време траење на вонредната состојба....

ОБЈАВЕНО НА 02.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 86/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за извршување за време на вонредната состојба со која се уредува дека, од денот на влегување во сила на оваа уредба па до 30 Јуни 2020, Законот за извршување нема да се применува освен во одредени случаи....

ОБЈАВЕНО НА 01.04.2020

ВТОР ПАКЕТ ЕКОНОМСКИ МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КРИЗАТА НАСТАНАТА ПОРАДИ ПАНДЕМИЈАТА НА КОРОНАВИРУСОТ COVID-19

Владата на РСМ на вчерашната пресконференција го објави вториот пакет економски мерки за справување со кризата настаната поради пандемијата на коронавирусот COVID -19. Објавените пакет економски мерки изворно ви ги доставуваме во прилог...

ОБЈАВЕНО НА 01.04.2020

ИНФОРМАЦИЈА ВО ВРСКА СО ИЗДАВАЊЕ НА СТРУЧНОТО СПИСАНИЕ РЕПРЕЗЕНТ

Во ова тешко време во кое се соочуваме со пандемија поради ширење на коронавирусот COVID-19 и прогласена вонредна состојба, се надеваме дека Вие и вашите фамилии сте во добро здравје и ги почитувате мерките и препораките донесени од Министерството за здравство и Владата на РСМ....

ОБЈАВЕНО НА 31.03.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ФАКТУРА ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА

Во врска со уредбата за можноста за доставување на фактури по електронски пат, сакаме да Ве информираме дека во иднина друштвото Рафајловски Консалтинг фактурите ќе ги доставува во електронска форма....

ОБЈАВЕНО НА 30.03.2020

МОЖНОСТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ФАКТУРА ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ДДВ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 82/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност која ќе се применува за време на траење на вонредната состојба...

ОБЈАВЕНО НА 30.03.2020

Нов износ на минимална плата за период Април 2020 - Март 2021 година

Во „Службен весник на РСМ“ бр.75/20 Министерството за труд и социјална политика го објави новиот износ на Минимална плата согласно Законот за минимална плата кој ќе се исплаќа за период Април 2020...

ОБЈАВЕНО НА 30.03.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Поради преземање на мерки за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус), Ве известуваме дека тимовите на Рафајловски Консалтинг и Рафајловски Ревизија и оваа недела своите активности ќе ги извршуваат од дома....

ОБЈАВЕНО НА 27.03.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА ВО ВРСКА СО СВИКУВАЊЕТО И ОДРЖУВАЊЕТО НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ И СОБИР НА СОДРУЖНИЦИ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 79/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за трговските друштва со која се уредува дека за времетраење....

ОБЈАВЕНО НА 27.03.2020

ОДЛУКА ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈА НА ОДДЕЛНИ СТОКИ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 79/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за даночна постапка која ќе се применува за време на вонредна состојба....

ОБЈАВЕНО НА 27.03.2020

НАМАЛУВАЊЕ НА ЗАТЕЗНАТА КАМАТА ЗА ДАНОЧЕН ДОЛГ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 79/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за даночна постапка која ќе се применува за време на вонредна состојба....

ОБЈАВЕНО НА 27.03.2020

ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ АКОНТАЦИИ НА ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД ЗА МЕСЕЦИТЕ МАРТ, АПРИЛ И МАЈ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 79/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба со која обврзницте....

ОБЈАВЕНО НА 27.03.2020

ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ АКОНТАЦИИ НА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦИТЕ МАРТ, АПРИЛ И МАЈ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 79/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на добивка за време на вонредна состојба, со која како мерка за поддршка на компаниите....

ОБЈАВЕНО НА 25.03.2020

ЈАВЕН ПОВИК БР.1
За поднесување на апликации за директна финасиска поддршка на трговски друштва и трговци поединци регистрирани во Република Северна Македонија од Посебниот кредитен фонд

Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје објави јавен повик за поднесување на апликации за директна финасниска поддршка на трговските друштва и трговци поединци ....

ОБЈАВЕНО НА 25.03.2020

ИЗМЕНA И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 76/20 објави измени и дополнувања на одлуката за определување на највисоките цени на одделни производи во трговијата на големи и трговијата на мало....

ОБЈАВЕНО НА 24.03.2020

НАЧИН НА ПРЕДВРЕМЕНО ПЛАЌАЊЕ НА МЕСЕЧНИ АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА (МДБ) ЗА 2020 ГОДИНА

Управата за јавни приходи објави соопштение со насоки за начинот на предвремено плаќање на месечните аконтации на данокот на добивка за 2020 година....

ОБЈАВЕНО НА 24.03.2020

ДОЗВОЛИ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА РАБОТНИЦИ ПОСЛЕ 21 ЧАСОТ

За обезбедување на непречено движење на работниците кои работат за време на важење на полицискиот час, приватните фирми сами издаваат дозволи за работа после 21 часот на пропишан образец....

ОБЈАВЕНО НА 24.03.2020

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ-04 ДО 31 МАРТ 2020 ГОДИНА

УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ објави соопштение со кое го продолжува рокот за поднесување на месечните даночни пријави ДДВ-04 до 31 Март 2020 година....

ОБЈАВЕНО НА 23.03.2020

31 МАРТ - РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ИСКАЖАНА ЗАГУБА

И покрај тешките времиња и тешките услови за работа, наша обврска е да Ве известиме и потсетиме за роковите кои следат, а за жал не се одложени земајќи ја во предвид вонредната состојба во државата. Во таа насока ве потсетуваме дека најдоцна до 31 Март друштвата кои оствариле загуба во 2019 година намалена за непризнатите расходи можат да поднесат Барање за пренесување на искажана загуба - Образец ДД-01....

ОБЈАВЕНО НА 23.03.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Поради преземање на мерки за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус), Ве известуваме дека тимовите на Рафајловски Консалтинг и Рафајловски Ревизија и оваа недела своите активности ќе ги извршуваат од дома....

ОБЈАВЕНО НА 23.03.2020

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МАРТ 2020 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.20.27 од 20.03.2020 година просечната исплатена...

ОБЈАВЕНО НА 19.03.2020

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО

Поради зачестени контроли од страна на Државниот пазарен инспекторат Ве потсетуваме на мерките кои ги донесе Владата, а кои се во насока на замрзнување на цените на одделни производи...

ОБЈАВЕНО НА 19.03.2020

ИНИЦИЈАЛЕН СЕТ НА МЕРКИ ЗА ПОГОДЕНИТЕ МАКЕДОНСКИ КОМПАНИИ: БЕСКАМАТНИ КРЕДИТИ ОД 3 ДО 30 ИЛЈАДИ ЕВРА, СУБВЕНЦИОНИРАНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ, НАМАЛЕНА КАМАТНА СТАПКА ЗА КРЕДИТИ, ОСНОВАЊЕ НА ФОНД ЗА ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ

Владата на РСМ и Народната банка по повод справувањето со штетите предивикани со прогласување на пандемијата на коронавирусот - Covid 19 на вчерашната прес конференција објавија сет мерки за погодените македонски компании. Во прилог Ви ги испраќаме објавените иницијални мерки:....

ОБЈАВЕНО НА 16.03.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Ве известуваме дека согласно издадените мерки и препораки од Владата на Република Северна Македонија во врска со преземање на мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус), вработените во Рафајловски Консалтинг и Рафајловски Ревизија своите активности ќе ги извршуваат од дома во периодот од 17.03.2020 - 23.03.2020....

ОБЈАВЕНО НА 13.03.2020

СООПШТЕНИЕ ОД УЈП - КОРИСТЕЊЕ НА ФИСКАЛНИ АПАРАТИ СОГЛАСНО ОГРАНИЧЕНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ ОД 07:00 ДО 18:00 ЧАСОТ

Управата за јавни приходи објави соопштение во врска со користењето на фискалните апарати за трговците кои согласно мерките и активностите за превенција од ширење....

ОБЈАВЕНО НА 13.03.2020

СООПШТЕНИЕ ОД УЈП - ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА “ДБ”, ,,ДБ-ВП",,,ДБ-НП/ВП", “ДЛД-ДБ” И “Б” ОБРАЗЕЦ ДО 24 МАРТ

Во прилог е соопштението од УЈП со кое се известува за продолжување на рокот за достава на Образецот „ДБ“, „ДЛД-ДБ“ и Образецот „Б“....

ОБЈАВЕНО НА 09.03.2020 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Февруари 2020 година е негативен и изнесува -0,1%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Февруари 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година.

ОБЈАВЕНО НА 06.03.2020 ГОДИНА

 

УПЛАТНИ СМЕТКИ И ШИФРИ ЗА ПЛАЌАЊЕ

За цели на точна уплата на даночните обврски користете ги следните уплатни сметки и шифри за плаќање кои ги објави Министерството за финансии - Сектор за трезор...

ОБЈАВЕНО НА 05.03.2020 ГОДИНА

 

ОБРАЌАЊЕ НА
Др. ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Време на грипови и за жал време на годишни сметки истовремено. Каде имаме премногу работа таму и сите сме десеткувани од епидемијата на грипот која не зафати изминатиов месец...

ОБЈАВЕНО НА 24.02.2020

ПОДНЕСУВАЊЕ НА "ДЛД-ДБ" И "Б" ЗА 2019 ГОДИНА

Управата за јавни приходи објави соопштение во врска со поднесувањето на обрасците „ДЛД -ДБ“ и „Б“ за 2019 година...

ОБЈАВЕНО НА 21.02.2020

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.20.17 од 20.02.2020 година просечната исплатена...

ОБЈАВЕНО НА 14.02.2020 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јануари 2020 година е 0%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Јануари 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година.

ОБЈАВЕНО НА 14.02.2020 ГОДИНА

 

ОБРАЌАЊЕ НА
Др. ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Специјален период за сите нас кои живееме и работиме во струката која ја сакаме. Ова е времето кога се покажува нашето знаење, ова е времето кое ја покажува целата наша зрелост, а воедно и способност да се справиме со се и да ја изготвиме годишната сметка...

ОБЈАВЕНО НА 29.01.2020 ГОДИНА

 

ПРЕГЛЕД НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА ЗА 2019 ГОДИНА

Во прилог Ви ги доставуваме коефициентите за ревалоризација за 2019 година со цел да ги информираме непрофитните организации и буџетите и буџетските корисници кои имаат обврска да пресметуваат ревалоризација...

ОБЈАВЕНО НА 22.01.2020

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.20.07 од 22.01.2020 година просечната исплатена...

ОБЈАВЕНО НА 16.01.2020 ГОДИНА

 

ОБРАЌАЊЕ НА
Др. ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Ја започнавме годината работно, но сепак уште еднаш да Ви честитам Среќна Нова година, како и Божиќни празници! И годината дојде, ама Законот за вршење на сметководствени работи никако...

ОБЈАВЕНО НА 15.01.2020

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА И НАЧИНОТ НА ОДБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ ИЛИ ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ (НОВ ОБРАЗЕЦ ДБ)

Во „Службен весник на РСМ“ бр.6/2020 Министерството за финансии го објави правилникот за изменување и дополнување на правилникот...

ОБЈАВЕНО НА 09.01.2020 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Декември 2019 година е 0%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Декември 2019 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2018 година.

ОБЈАВЕНО НА 08.01.2020

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Во „Службен весник на РСМ“ бр.277/19 се објави нова одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност....

ОБЈАВЕНО НА 08.01.2020

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД

Согласно последните измени и дополнувања на Законот за данокот на личен доход објавени во „Службен весник на РСМ“ бр.275/19, се одложува примената на прогресивното оданочување за: Доход од работа...

ОБЈАВЕНО НА 08.01.2020

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА 2020 ГОДИНА

Согласно Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување „Службен весник на РМ“ бр.142/08...247/18 стапките на придонеси од задолжително социјално осигурување од плата за 2020 година изнесуваат...

ОБЈАВЕНО НА 08.01.2020

РЕГИСТРАЦИЈА И ДЕРЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДДВ

Согласно последните измени и дополнувања на Законот за ДДВ објавени во „Службен весник на РСМ“ бр.275/19, се даде можност на сите даночни обврзници кои веќе се регистрирани за целите на ДДВ и чиј вкупен промет во календарската 2019 година не го надминал износот од 2.000.000 денари...

ОБЈАВЕНО НА 08.01.2019

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИМИОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ СО ГОТОВИНА НА СТОКИ И УСЛУГИ

Во „Службен весник на РСМ“ бр.275/19 се објави дополнување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам. Согласно донесените дополнувања, се зголемува дозволениот лимит за плаќање...

ОБЈАВЕНО НА 08.01.2020

УРЕДБА ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И ГОДИШНИТЕ АМОРТИЗАЦИОНИ СТАПКИ, КАКО И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА, ОДНОСНО ОТПИСОТ НА ВРЕДНОСТА НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА

Во „Службен весник на РСМ“ бр.277/19 се објави Уредбата за номенклатурата на средствата за амортизација, годишните амортизациони стапки, као и начинот на пресметување на амортизацијата...