ОБЈАВЕНО НА 02.04.2020

ИЗМЕНA И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 87/20 oбјави измени и дополнувањa на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва која што првично беше објавена во „Службен Весник на РСМ“ бр.79/20....

ОБЈАВЕНО НА 02.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 86/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за акцизите која ќе се применува за време траење на вонредната состојба....

ОБЈАВЕНО НА 02.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 86/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за извршување за време на вонредната состојба со која се уредува дека, од денот на влегување во сила на оваа уредба па до 30 Јуни 2020, Законот за извршување нема да се применува освен во одредени случаи....

ОБЈАВЕНО НА 01.04.2020

ВТОР ПАКЕТ ЕКОНОМСКИ МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КРИЗАТА НАСТАНАТА ПОРАДИ ПАНДЕМИЈАТА НА КОРОНАВИРУСОТ COVID-19

Владата на РСМ на вчерашната пресконференција го објави вториот пакет економски мерки за справување со кризата настаната поради пандемијата на коронавирусот COVID -19. Објавените пакет економски мерки изворно ви ги доставуваме во прилог...

ОБЈАВЕНО НА 01.04.2020

ИНФОРМАЦИЈА ВО ВРСКА СО ИЗДАВАЊЕ НА СТРУЧНОТО СПИСАНИЕ РЕПРЕЗЕНТ

Во ова тешко време во кое се соочуваме со пандемија поради ширење на коронавирусот COVID-19 и прогласена вонредна состојба, се надеваме дека Вие и вашите фамилии сте во добро здравје и ги почитувате мерките и препораките донесени од Министерството за здравство и Владата на РСМ....

ОБЈАВЕНО НА 31.03.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ФАКТУРА ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА

Во врска со уредбата за можноста за доставување на фактури по електронски пат, сакаме да Ве информираме дека во иднина друштвото Рафајловски Консалтинг фактурите ќе ги доставува во електронска форма....

ОБЈАВЕНО НА 30.03.2020

МОЖНОСТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ФАКТУРА ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ДДВ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 82/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност која ќе се применува за време на траење на вонредната состојба...

ОБЈАВЕНО НА 30.03.2020

Нов износ на минимална плата за период Април 2020 - Март 2021 година

Во „Службен весник на РСМ“ бр.75/20 Министерството за труд и социјална политика го објави новиот износ на Минимална плата согласно Законот за минимална плата кој ќе се исплаќа за период Април 2020...

ОБЈАВЕНО НА 30.03.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Поради преземање на мерки за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус), Ве известуваме дека тимовите на Рафајловски Консалтинг и Рафајловски Ревизија и оваа недела своите активности ќе ги извршуваат од дома....

ОБЈАВЕНО НА 27.03.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА ВО ВРСКА СО СВИКУВАЊЕТО И ОДРЖУВАЊЕТО НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ И СОБИР НА СОДРУЖНИЦИ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 79/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за трговските друштва со која се уредува дека за времетраење....

ОБЈАВЕНО НА 27.03.2020

ОДЛУКА ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈА НА ОДДЕЛНИ СТОКИ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 79/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за даночна постапка која ќе се применува за време на вонредна состојба....

ОБЈАВЕНО НА 27.03.2020

НАМАЛУВАЊЕ НА ЗАТЕЗНАТА КАМАТА ЗА ДАНОЧЕН ДОЛГ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 79/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за даночна постапка која ќе се применува за време на вонредна состојба....

ОБЈАВЕНО НА 27.03.2020

ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ АКОНТАЦИИ НА ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД ЗА МЕСЕЦИТЕ МАРТ, АПРИЛ И МАЈ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 79/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба со која обврзницте....

ОБЈАВЕНО НА 27.03.2020

ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ АКОНТАЦИИ НА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦИТЕ МАРТ, АПРИЛ И МАЈ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 79/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на добивка за време на вонредна состојба, со која како мерка за поддршка на компаниите....

ОБЈАВЕНО НА 25.03.2020

ЈАВЕН ПОВИК БР.1
За поднесување на апликации за директна финасиска поддршка на трговски друштва и трговци поединци регистрирани во Република Северна Македонија од Посебниот кредитен фонд

Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје објави јавен повик за поднесување на апликации за директна финасниска поддршка на трговските друштва и трговци поединци ....

ОБЈАВЕНО НА 25.03.2020

ИЗМЕНA И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 76/20 објави измени и дополнувања на одлуката за определување на највисоките цени на одделни производи во трговијата на големи и трговијата на мало....

ОБЈАВЕНО НА 24.03.2020

НАЧИН НА ПРЕДВРЕМЕНО ПЛАЌАЊЕ НА МЕСЕЧНИ АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА (МДБ) ЗА 2020 ГОДИНА

Управата за јавни приходи објави соопштение со насоки за начинот на предвремено плаќање на месечните аконтации на данокот на добивка за 2020 година....

ОБЈАВЕНО НА 24.03.2020

ДОЗВОЛИ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА РАБОТНИЦИ ПОСЛЕ 21 ЧАСОТ

За обезбедување на непречено движење на работниците кои работат за време на важење на полицискиот час, приватните фирми сами издаваат дозволи за работа после 21 часот на пропишан образец....

ОБЈАВЕНО НА 24.03.2020

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ-04 ДО 31 МАРТ 2020 ГОДИНА

УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ објави соопштение со кое го продолжува рокот за поднесување на месечните даночни пријави ДДВ-04 до 31 Март 2020 година....

ОБЈАВЕНО НА 23.03.2020

31 МАРТ - РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ИСКАЖАНА ЗАГУБА

И покрај тешките времиња и тешките услови за работа, наша обврска е да Ве известиме и потсетиме за роковите кои следат, а за жал не се одложени земајќи ја во предвид вонредната состојба во државата. Во таа насока ве потсетуваме дека најдоцна до 31 Март друштвата кои оствариле загуба во 2019 година намалена за непризнатите расходи можат да поднесат Барање за пренесување на искажана загуба - Образец ДД-01....

ОБЈАВЕНО НА 23.03.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Поради преземање на мерки за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус), Ве известуваме дека тимовите на Рафајловски Консалтинг и Рафајловски Ревизија и оваа недела своите активности ќе ги извршуваат од дома....

ОБЈАВЕНО НА 23.03.2020

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МАРТ 2020 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.20.27 од 20.03.2020 година просечната исплатена...

ОБЈАВЕНО НА 19.03.2020

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО

Поради зачестени контроли од страна на Државниот пазарен инспекторат Ве потсетуваме на мерките кои ги донесе Владата, а кои се во насока на замрзнување на цените на одделни производи...

ОБЈАВЕНО НА 19.03.2020

ИНИЦИЈАЛЕН СЕТ НА МЕРКИ ЗА ПОГОДЕНИТЕ МАКЕДОНСКИ КОМПАНИИ: БЕСКАМАТНИ КРЕДИТИ ОД 3 ДО 30 ИЛЈАДИ ЕВРА, СУБВЕНЦИОНИРАНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ, НАМАЛЕНА КАМАТНА СТАПКА ЗА КРЕДИТИ, ОСНОВАЊЕ НА ФОНД ЗА ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ

Владата на РСМ и Народната банка по повод справувањето со штетите предивикани со прогласување на пандемијата на коронавирусот - Covid 19 на вчерашната прес конференција објавија сет мерки за погодените македонски компании. Во прилог Ви ги испраќаме објавените иницијални мерки:....

ОБЈАВЕНО НА 16.03.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Ве известуваме дека согласно издадените мерки и препораки од Владата на Република Северна Македонија во врска со преземање на мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус), вработените во Рафајловски Консалтинг и Рафајловски Ревизија своите активности ќе ги извршуваат од дома во периодот од 17.03.2020 - 23.03.2020....

ОБЈАВЕНО НА 13.03.2020

СООПШТЕНИЕ ОД УЈП - КОРИСТЕЊЕ НА ФИСКАЛНИ АПАРАТИ СОГЛАСНО ОГРАНИЧЕНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ ОД 07:00 ДО 18:00 ЧАСОТ

Управата за јавни приходи објави соопштение во врска со користењето на фискалните апарати за трговците кои согласно мерките и активностите за превенција од ширење....

ОБЈАВЕНО НА 13.03.2020

СООПШТЕНИЕ ОД УЈП - ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА “ДБ”, ,,ДБ-ВП",,,ДБ-НП/ВП", “ДЛД-ДБ” И “Б” ОБРАЗЕЦ ДО 24 МАРТ

Во прилог е соопштението од УЈП со кое се известува за продолжување на рокот за достава на Образецот „ДБ“, „ДЛД-ДБ“ и Образецот „Б“....

ОБЈАВЕНО НА 09.03.2020 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Февруари 2020 година е негативен и изнесува -0,1%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Февруари 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година.

ОБЈАВЕНО НА 06.03.2020 ГОДИНА

 

УПЛАТНИ СМЕТКИ И ШИФРИ ЗА ПЛАЌАЊЕ

За цели на точна уплата на даночните обврски користете ги следните уплатни сметки и шифри за плаќање кои ги објави Министерството за финансии - Сектор за трезор...

ОБЈАВЕНО НА 05.03.2020 ГОДИНА

 

ОБРАЌАЊЕ НА
Др. ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Време на грипови и за жал време на годишни сметки истовремено. Каде имаме премногу работа таму и сите сме десеткувани од епидемијата на грипот која не зафати изминатиов месец...

ОБЈАВЕНО НА 24.02.2020

ПОДНЕСУВАЊЕ НА "ДЛД-ДБ" И "Б" ЗА 2019 ГОДИНА

Управата за јавни приходи објави соопштение во врска со поднесувањето на обрасците „ДЛД -ДБ“ и „Б“ за 2019 година...

ОБЈАВЕНО НА 21.02.2020

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.20.17 од 20.02.2020 година просечната исплатена...

ОБЈАВЕНО НА 14.02.2020 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јануари 2020 година е 0%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Јануари 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година.

ОБЈАВЕНО НА 14.02.2020 ГОДИНА

 

ОБРАЌАЊЕ НА
Др. ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Специјален период за сите нас кои живееме и работиме во струката која ја сакаме. Ова е времето кога се покажува нашето знаење, ова е времето кое ја покажува целата наша зрелост, а воедно и способност да се справиме со се и да ја изготвиме годишната сметка...

ОБЈАВЕНО НА 29.01.2020 ГОДИНА

 

ПРЕГЛЕД НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА ЗА 2019 ГОДИНА

Во прилог Ви ги доставуваме коефициентите за ревалоризација за 2019 година со цел да ги информираме непрофитните организации и буџетите и буџетските корисници кои имаат обврска да пресметуваат ревалоризација...

ОБЈАВЕНО НА 22.01.2020

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.20.07 од 22.01.2020 година просечната исплатена...

ОБЈАВЕНО НА 16.01.2020 ГОДИНА

 

ОБРАЌАЊЕ НА
Др. ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Ја започнавме годината работно, но сепак уште еднаш да Ви честитам Среќна Нова година, како и Божиќни празници! И годината дојде, ама Законот за вршење на сметководствени работи никако...

ОБЈАВЕНО НА 15.01.2020

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА И НАЧИНОТ НА ОДБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ ИЛИ ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ (НОВ ОБРАЗЕЦ ДБ)

Во „Службен весник на РСМ“ бр.6/2020 Министерството за финансии го објави правилникот за изменување и дополнување на правилникот...

ОБЈАВЕНО НА 09.01.2020 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Декември 2019 година е 0%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Декември 2019 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2018 година.

ОБЈАВЕНО НА 08.01.2020

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Во „Службен весник на РСМ“ бр.277/19 се објави нова одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност....

ОБЈАВЕНО НА 08.01.2020

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД

Согласно последните измени и дополнувања на Законот за данокот на личен доход објавени во „Службен весник на РСМ“ бр.275/19, се одложува примената на прогресивното оданочување за: Доход од работа...

ОБЈАВЕНО НА 08.01.2020

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА 2020 ГОДИНА

Согласно Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување „Службен весник на РМ“ бр.142/08...247/18 стапките на придонеси од задолжително социјално осигурување од плата за 2020 година изнесуваат...

ОБЈАВЕНО НА 08.01.2020

РЕГИСТРАЦИЈА И ДЕРЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДДВ

Согласно последните измени и дополнувања на Законот за ДДВ објавени во „Службен весник на РСМ“ бр.275/19, се даде можност на сите даночни обврзници кои веќе се регистрирани за целите на ДДВ и чиј вкупен промет во календарската 2019 година не го надминал износот од 2.000.000 денари...

ОБЈАВЕНО НА 08.01.2019

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИМИОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ СО ГОТОВИНА НА СТОКИ И УСЛУГИ

Во „Службен весник на РСМ“ бр.275/19 се објави дополнување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам. Согласно донесените дополнувања, се зголемува дозволениот лимит за плаќање...

ОБЈАВЕНО НА 08.01.2020

УРЕДБА ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И ГОДИШНИТЕ АМОРТИЗАЦИОНИ СТАПКИ, КАКО И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА, ОДНОСНО ОТПИСОТ НА ВРЕДНОСТА НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА

Во „Службен весник на РСМ“ бр.277/19 се објави Уредбата за номенклатурата на средствата за амортизација, годишните амортизациони стапки, као и начинот на пресметување на амортизацијата...