ЗАКОНИ ОД 4-ТИ СЕТ ЕКОНОМСКИ МЕРКИ ЗА ПОДДРШКА НА КОМПАНИИТЕ ПОГОДЕНИ ОД КОРОНА КРИЗАТА

Почитувани,

Во собраниска процедура влегоа повеќе Предлог Закони кои се носат како дел од 4-тиот сет мерки за поддршка на компаниите погодени корона кризата.

Во прилог Ви ги даваме поважните закони:

  • Предлог на закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и декември 2020 година (преземи)
  • Предлог на закон за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено економската криза предизвикана од вирусот COVID-19 за месеците октомври, ноември и декември 2020 година (преземи)
  • Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност (преземи)
  • Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (преземи)
  • Предлог на закон за изменување на Законот за работните односи (преземи)