РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ-04

Почитувани,

Ве потсетуваме дека согласно дополнувањата на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност објавени во „Службен весник на РСМ“, број 108/20, рокот за поднесување на даночната пријава на данокот на додадена вредност „ДДВ-04“ и за плаќање на данокот на додадена вредност за даночниот период од 1 Април 2020 до 30 Април 2020 е 31 Мај 2020 година.“