РЕПРЕЗЕНТ БРОЈ 5/2020

 

Почитувани претплатници,

Како што и претходно Ви најавивме, со цел да го намалиме користењето на хартија и да го намалиме ризикот од ширење на коронавирусот, списанието Репрезент ќе го испраќаме по електронски пат.


За таа цел во прилог Ви го доставуваме Репрезентот бр.5/2020 поделен по содржина:
 1. Писмо од главниот уредник
 2. Содржина
 3. Нова Бескаматна кредитна линија - „КОВИД 2“ за поддршка на претпријатијата погодени од состојбата со коронавирусот
 4. Финансиска поддршка на работодавачи од приватниот сектор како мерка против економската криза настаната поради корона вирусот
 5. Дадени донации со цел да се спроведат мерките за справување со кризата предизвикана од коронавирусот за време на вонредна состојба
 6. Фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвкана од коронавирусот COVID-19
 7. Финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортската администрација за време на вонредна состојба
 8. Важни термини кои се користат за време на коронавирус пандемијата
 9. Објавување на годишен извештај и ревидирани финансиски извештаи
 10. Потврдување на годишна даночна пријава за остварен доход во 2019 година од Физичко лице - граѓанин
 11. Право на годишен одмор и исплата на регрес
 12. Застапници и брокери во осигурувањето
 13. Справување на државните органи, единиците на локалната самоуправа во време на коронавирус COVID - 19

 

Преземи Репрезент бр.5/2020