ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Почитувани,

Во „Службен весник на РСМ“ бр.277/19 се објави нова одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност.

Одлуката можете да ја преземете на следниот линк (преземи)