Почитувани комитенти,

Сериозно чудно време. Едноставно светот се преврти наопаку. Ни покажа колку сето тоа што претставува секојдневие може да се скрши лесно како никогаш да не било и да не однесе во некој нов правец којшто ниту сме го замислувале, а уште помалку посакувале.

Сепак како и сите, така и ние слепо се држиме за единственото нешто што го познаваме, а тоа е секојдневието, и покрај фактот што ништо од тоа едноставно не ни се случува. Едно е сигурно, имаме доволно време работите да ги согледаме од перспектива која не е оптоварена со секојдневие, проблеми кои сме сметале дека се огромни, а се покажуваат како минорни и несуштински. Затоа, сè што можам да посакам за сите нас е добро здравје, како физичко така и ментално, многу сила и храброст за да се истера сето ова, а на крајот и трошка среќа за да остане онаа надеж и сила што ни е потребна да го надминеме сето ова.

Како и Вие, така и ние продолжуваме со работа и во овој број на списанието Репрезент започнуваме со темата која најмногу одговара на ситуацијата, а тоа е виша сила, случај и нужда во должничко-доверителските односи. Продолжуваме со нашата алатка од секојдневието, а тоа се мобилните телефони од аспект на нивниот сметководствен и даночен третман.

Од областа на даноците започнуваме со оданочувањето на капиталните добивки согласно Законот за данокот на личен доход, а продолжуваме со донации и спонзорства во јавните дејности.

Од областа на платите и надоместоците ја обработуваме темата за надоместок на трошоците за користење на сопствен автомобил на вработен за потребите на работодавачот.

Продолжуваме со архивирање и чување на сметководствените документи, како и со сè повеќе растечката ситуација што за жал ни се случува во време на корона кризата, а тоа е отказот на договорот за вработување.

Банките се застапени со темата за утврдување на нивото на нивниот редовен основен капитал, а буџетите и буџетските корисници со темата за укинување на уредбите што се донесени за време на вонредната состојба заради пандемијата COVID-19, а се однесуваат за надоместоците во јавниот сектор.

Уште еднаш сакам да Ви посакам добро здравје и што подобро да го искористите периодот за годишните одмори, да се одморите од секојдневието, да можеме со нови сили да ја започнеме есента и да ги совладаме сите потешкотии што не очекуваат до крајот на оваа година.

 

Со почит,

Др. Горан Рафајловски