15 ЈУЛИ - НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА КОМПАНИИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИЗАЦИИТЕ КОИ ЌЕ ОДЛУЧАТ ДА РАБОТАТ

Почитувани,

Владата на РСМ објави информација за начинот на пријавување и плаќање на работниците за оние институции, компании, фирми и организации кои ќе одлучат да работат на 15 јули 2020 година.

Соопштението Ви го испраќаме во прилог:

„Согласно заклучокот на Владата од 74-тата седница одржана на 7 јули 2020 година, среда, 15 јули, е неработен ден за сите граѓани во Република Северна Македонија поради одржување на предвремени парламентарни избори и истиот нема да се одработува.

Оние институции, компании, фирми и организации кои ќе одлучат да работат на 15 јули 2020 година треба да пријават работа на неработен ден до Државниот инспекторат за труд.

Според Законот за работни односи и Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, работодавачот на работникот е должен да му исплати надоместок и додаток на плата за работа на празници и неработни денови утврдени со закон или друг пропис.“

Соопштението можете да го погледнете на следниот линк (отвори)