Вести 2022

Известување за опфат на туристички места во Република Северна Македонија за вршење на трговија на мало во недела, како и на државни празници и други празници кои се определени како неработни денови

Министерството за економија на својата веб страна објави известување за опфатот на туристичките места во РСМ за вршење на трговија на мало во недела, како и на државни празници и други празници кои се ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Декември 2021 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Декември 2021 година е позитивен и изнесува 4,3%... ...

Повеќе

Насоки од УЈП за поднесување на барањата за претворање на финансиската поддршка за исплата на плати во грант

Управата за Јавни Приходи на својата веб страна објави насоки за поднесување на Барањата за претворање на финансиската поддршка во грант Б-ПФПГ и Б-ПФПГ/СВД... ...

Повеќе
 
scrol to top