Вести 2022

НОВ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ (*)

Со новиот Закон се овозможува примена на европското право во областа на заштитата на потрошувачите ...

Повеќе

Донесена Одлука за определување на највисоки цени на одделни производи во трговијата на мало

Владата на РСМ ја објави Одлуката за определување на највисоки цени во трговијата на мало на огревно дрво од даб, огревно дрво од бука и пелети за огрев ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Октомври 2022 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Октомври 2022 година е позитивен и изнесува11,6%.Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Октомври 2022 година се утврдува во ...

Повеќе

ПОНУДА ЗА ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА ЗА 2023 ГОДИНА РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ

Рафајловски Консалтинг повеќе од 32 години стручно, посветено и професионално работи за да Ви ја пружи најдобрата услуга на пазарот во областа на сметководствениот, даночниот и правен консалтинг ...

Повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Ве покануваме да присуствувате на онлајн обуките кои ќе се одржат во два термини и тоа на: 02 НОЕМВРИ 2022 година (среда) со почеток во 10.00 часот 03 НОЕМВРИ 2022 година (четврток) со почеток во 10. ...

Повеќе

Продолжување на рокот за поднесување на пријавата ДДВ-04 до 28 Октомври 2022

Согласно Законот за даночна постапка, а поради отежнато поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Октомври 2022 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.22.96 од 21.10.2022 просечна исплатена бруто плата за месеците Јуни 2022 - Август 2022... ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

Единствено што не се повторува тоа е сериозноста на економската ситуација во светски рамки, тешкотиите кои следуваат со нејзе, но од друга страна пак ни се повторува апсолутната неспремност на владата ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Септември 2022 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Септември 2022 година е позитивен и изнесува 10,9%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Септември 2022 година се утврдува ...

Повеќе

Дополнување на одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки

Со дополнувањето на Одлуката се замрзнува трговска (профитна) маржа и за млечните производи и тоа за... ...

Повеќе

Измени на Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки

Со измените на Одлуката продолжен е рокот на примена на одредбите до 31 Декември 2022 година ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Септември 2022 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.22.86 од 21.09.2022 просечна исплатена бруто плата за месеците Мај 2022 - Јули 2022... ...

Повеќе

ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИ ЗА КОИ ДАНОЧЕН ДОЛЖНИК Е ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК КОН КОГО Е ИЗВРШЕН ПРОМЕТ ОД СТРАНА НА ДРУГ ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК (REVERSE CHARGE)

Со измената на одлуката особено се дефинира даночниот третман на услугите за прометот за изградба на фотонапонски електроцентрали ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

На ден 30.08.2022 година согласно Одлуката на Владата на Република Северна Македонија од 23 Август 2022 година се конституираше Советот за унапредување и надзор на сметководствената професија ...

Повеќе

30.09.2022 ГОДИНА - РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ

Ве потсетуваме дека согласно член 12-а  став 1 од Законот за данокот на добивка, даночните обврзници кои имаат трансакции со поврзани страни - нерезиденти... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Август 2022 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Август 2022 година е позитивен и изнесува 10,2%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Август 2022 година се утврдува во ви ...

Повеќе

ПРИКЛУЧИ СЕ НА НАШИОТ ТИМ!!! РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА ВРАБОТУВА: ПОМЛАД И ПОСТАР СОРАБОТНИК ВО РЕВИЗИЈА

Друштвото за ревизија РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје објавува: Оглас за пополнување на слободни работни места: Помлад Соработник во Ревизија и Постар Соработник во Ревизија... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Август 2022 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.22.76 од 19.08.2022 просечна исплатена бруто плата за месеците Април 2022 - Јуни 2022... ...

Повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЦРРСМ - ОБВРСКА ЗА УПИС НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

Централниот регистар на РСМ објави известување во врска со обврската која произлегува од членот 63 став 4 од новиот Закон за вршење на сметководствени работи... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Јули 2022 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јули 2022 година е позитивен и изнесува 9,3%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Јули 2022 година се утврдува во висина ...

Повеќе
 
scrol to top