Вести 2022

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Февруари 2022 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.22.17 од 22.02.2022 година просечна исплатена бруто плата за месеците Октомври 2021 - Декември 2021... ...

Повеќе

Измени и дополнувања на Законот за платниот промет

Во „Службен весник на РСМ“ бр.39/2022 се објавија измени и дополнувања на Законот за платниот промет... ...

Повеќе

Продолжување на рокот за поднесување на Обрасците ,,ДБ”, “ДБ-ВП”, “ДБ-НП/ВП”, “ДЛД-ДБ” и Образец “Б”

Согласно одлуката на Централниот регистар на РСМ за продолжување на рокот за поднесување годишната сметка за 2021 година, Управата за јавни приходи на својата веб страна објави известување со кое ги и ...

Повеќе

Продолжен рокот за доставување на годишната сметка за 2021 година

Централниот регистар објави соопштение со кое ги известува обврзниците за поднесување на годишна сметка и сметководителите дека рокот за поднесување на годишната сметка за 2021 година се продолжува за ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

Преоптоварени со работа, бркајќи ги документите кои сè уште до крај не ни ги даваат, пробуваме што побрзо и полесно да излеземе од секојдневието на овој период, а тоа е предавањето на Годишната сметка ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Јануари 2022 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јануари 2022 година е позитивен и изнесува 4,6%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Јануари 2022 година се утврдува во в ...

Повеќе

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА ВО РСМ

...

Повеќе

Известување за процедурата за враќање на финансиските средства за поддршка на компаниите кои не го исполниле условот со шестиот пакет антикризни мерки на Владата на Република Северна Македонија

Владата на РСМ на својата веб страна објави известувaње во врска со начинот на враќање на финансиската поддршка добиена преку шестиот пакет мерки... ...

Повеќе

Одлука за изменување на Одлуката за определување на највисоки цени на основни прехранбени производи во трговијата на големо и трговијата на мало

Во „Службен весник на РСМ“ бр.20/22, Владата на РСМ објави Одлука за изменување на одлуката за определување највисоки цени на одделни производи во трговијата на големо и трговијата на мало... ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

Да Ве повикам на советувањата што ќе ги одржиме со почеток на 27 и 28 Јануари 2022 година, ќе продолжиме на 2 и 3 Февруари, а ќе завршиме на 9 и 10 Февруари 2022 година... ...

Повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊА - „ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2021 ГОДИНА“ (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Рафајловски Консалтинг во месеците јануари и февруари организира дводневни онлајн советувања на тема „Подготовка на годишна сметка и финансиски извештаи за 2021 година“... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Јануари 2022 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.22.08 од 21.01.2022 година просечна исплатена бруто плата за месеците Септември 2021 - Ноември 2021... ...

Повеќе

Продолжување на рокот за поднесување на пријавата ДДВ-04 до 28 Јануари 2022

Управата за јавни приходи на својата веб страна објави соопштение со кое ги известува даночните обврзници и сметководителите дека рокот за поднесување на ДДВ-04 пријавата се продолжува до 28.01.2022 г ...

Повеќе

ПРОСЕЧНА ПЛАТА ПО РАБОТНИК ВО РСМ - ПОДАТОК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНАТА И МИНИМАЛНАТА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПРИДОНЕСИ

Согласно соопштението на Државниот завод за статистика просекот на плата што ќе се користи за пресметка на придонесите на плата и максималната и минималната основица во 2022 година изнесува 43.509 ден ...

Повеќе

Важно известување од Државниот инспекторат за труд - известување за работа во недела

Државниот инспекторат за труд на својата веб страна објави известување со кое ги известува правните лица кои согласно измените на Законот за работните односи имаат обврска да достават Известување за в ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

На почетокот на секоја година, секогаш сакаме да се надеваме дека во новата година сé ќе биде подобро. За жал пандемијата предизвикана од коронавирусот не само што не стивнува, туку се повеќе се проши ...

Повеќе

Обврска за доставување на збирна пресметка за исплатени плати, придонеси и данок

Ве потсетуваме дека согласно член 110 од Законот за работните односи „Службен весник на РСМ“ бр.62/05...288/21, работодавачот е должен до 31 јануари 2022 година на работникот да му издаде збирна пресм ...

Повеќе

Упатство за достава на евидентен лист и уплата на надоместок за биоразградливи кеси за транспорт за стоки

...

Повеќе

Известување за утврдување надомест (2%) за вршење на трговија на мало во недела, како и на државни празници и други празници кои се определени како неработни денови

Министерството за економија на својата веб страна објави известување за утврдување надомест (2%) за вршење на трговија на мало во недела, како и на државни празници и други празници кои се определени ...

Повеќе

Известување за вршење на трговија на мало во недела, како и на државни празници и други празници кои се определени како неработни денови и пријава на работното време

Министерството за економија на својата веб страна објави известување за вршење на трговија на мало во недела, како и на државни празници... ...

Повеќе
 
scrol to top