Вести 2022

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Јули 2022 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.22.67 од 22.07.2022 просечна исплатена бруто плата за месеците Март 2022 - Мај 2022... ...

Повеќе

НОВ ЗАКОН ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

Во „Службен весник на РСМ“ бр.173/22 е објавен новиот Закон за вршење на сметководствени работи... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Јуни 2022 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јуни 2022 година е позитивен и изнесува 8,2%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Јуни 2022 година се утврдува во висина ...

Повеќе

НОВИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА за работа во недела и на празник

Допрецизирани се одредбите со кои се уредува работното време за кои е дозволено работа во ден недела и на празници во трговијата на мало... ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

Со летото доаѓа и жештината, годишните одмори кои со душа ги чекаме да се одмориме пред се од самите себе сѝ, од притисокот кој постојано си го наметнуваме, од секојдневието во кое живееме... ...

Повеќе

РЕФЕРЕНТНА СТАПКА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА КАЗНЕНА КАМАТА ОД 01.07.2022-31.12.2022 ГОДИНА

НБРСМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.07.2022 до 31.12.2022 година... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Јуни 2022 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.22.58 од 22.06.2022 просечна исплатена бруто плата за месеците Февруари 2022 - Април 2022... ...

Повеќе

ВАЖНО!!!! НОВА ОДЛУКА ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈА НА ОДЕЛНИ СТОКИ

Одлуката се применува од 14 Јуни 2022 година до 30 Септември 2022 година... ...

Повеќе

ВАЖНО !!!! НОВА ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКА ТРГОВСКА МАРЖА НА ОСНОВНИТЕ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ВО ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО И НА МАЛО

Одлуката ќе се применува од 15 Јуни 2022 година до 30 Септември 2022 година... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Мај 2022 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Мај 2022 година е позитивен и изнесува 7,2%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Мај 2022 година се утврдува во висина од ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

Да се почнат семинари во живо во сала беше огромен исчекор за сите нас. Како човек имам комплетно разбирање за најголемиот дел од Вас што сеуште се плашите да присуствувате на семинарите... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Мај 2022 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.22.47 од 20.05.2022 просечна исплатена бруто плата за месеците Јануари 2022 - Март 2022... ...

Повеќе

ОБУКА ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ ЗА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ ВТОРА ТЕМАТСКА ЕДИНИЦА МАЈ 02/2022

Обуките за КПУ кои ќе се одржат во месец Maj ќе обработуваат теми од следните области... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Април 2022 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Април 2022 година е позитивен и изнесува 6,3%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Април 2022 година се утврдува во висин ...

Повеќе

Измени и дополнувања на одлука за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19...

Во „Службен весник на РСМ“ бр.106/22, објавeни се измените и дополнувањата на Одлука за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за ...

Повеќе

ДОПОЛНИТЕЛЕН ТЕРМИН ЗА ОНЛАЈН ОБУКА ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ ЗА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ ВТОРА ТЕМАТСКА ЕДИНИЦА МАЈ 02/2022

Ве известуваме дека покрај обуките кои ќе се одржат со физичко присуство (термините и местата можете да ги погледнете на крајот од овоа известување) ќе одржиме и online обука... ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

После точно две години и два месеца за првпат ќе се видиме во живо Почитувани колеги доколку дојдете и присуствувате на советувањата што ќе ги одржиме во месец мај од 10-ти до 19-ти... ...

Повеќе

ОБУКА ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ ЗА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ ВТОРА ТЕМАТСКА ЕДИНИЦА МАЈ 02/2022

Обуките за КПУ кои ќе се одржат во месец Maj ќе обработуваат теми од следните области: ...

Повеќе

Измени и дополнувања на Законот за трговските друштва

Во „Службен весник на РСМ“ бр.99/22, објавeн е Законот за измени и дополнувања на Законот за трговските друштва „Службен весник на РМ“, број 28/04... „Службен весник на РСМ“ бр.215/21 кои влегуваат во ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Април 2022 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.22.37 од 21.04.2022 просечна исплатена бруто плата за месеците Декември 2021 - Февруари 2022... ...

Повеќе
 
scrol to top