Вести 2021

Јавен Повик за финансиска поддршка на угостителите регистрирани со шифри на приоритетна дејност: 56.10, 56.29, 56.30

Владата на РСМ на својата веб страна објави Јавен повик за финансиска поддршка на угостителите регистрирани со шифри на приоритетна дејност 56.10, 56.29 и 56.30... ...

Повеќе

Барање за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данок на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност

Согласно последните измени на Законот за данокот на личен доход објавени во „Службен весник на РСМ“ бр.85/21, Обврзниците на данокот на личен доход кои остваруваат доход од самостојна дејност и кои им ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Април 2021 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.21.36 од 21.04.2021 година просечна исплатена бруто плата за месеците Декември 2020 - Февруари 2021... ...

Повеќе

Јавен повик за финансиска поддршка за индустријата и операторите за организација на настани со задолжително ангажирање домашни изведувачи за реализација на настани на теми со кои се одбележува 30 години независност на Северна Македонија

Владата на РСМ објави јавен повик за финансиска поддршка за индустријата и операторите за организација на настани со задолжително ангажирање домашни изведувачи за реализација на настани на теми со кои ...

Повеќе

Нова верзија на клиентскиот софтвер за користење на финансиска поддршка заради исплата на платите за месеците февруари и март 2021 година

Управата за јавни приходи на својата веб страна ја објави новата верзија на МПИН клиентскиот софтвер за користење на финансиската поддршка заради исплата на платите за месеците февруари и март 2021 го ...

Повеќе

Барање за финансиска поддршка за исплата на платите на работниците за месеците февруари и март 2021 (Образец БФП-ИП/3)

Управата за јавни приходи на својата веб страна објави соопштение со кое ги известува работодавачите кои ги исполнуваат условите за добивање на финансиска поддршка за исплата на платите за месеците фе ...

Повеќе

Објавени Законите за финансиска поддршка за исплата на плати и измените на Законот за данокот на личен доход

Во „Службен весник на РСМ“ број 85/21 од 19.04.2021 година објавени се: Законот за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвика ...

Повеќе

Донесени законите за финансиска поддршка за исплата на плати кои се дел од петиот пакет економски мерки

На 36-та пленарна седница на Собранието на РСМ беа изгласaни: Законот за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од виру ...

Повеќе

Висина на минимална плата

Министерството за труд и социјална политика во „Службен весник на РСМ“ бр.80/2021 ја објави висината на минималната плата која задолжително треба да се исплаќа започнувајќи од месец април 2021 година. ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Март 2021 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Март 2021 година е позитивен и изнесува 1,3%... ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

Овој текст мора да го започнам со искажување на огромна благодарност на Стопанската Комора на Република Северна Македонија што ни овозможи вакцинација во соседна Србија, а воедно да им се заблагодарам ...

Повеќе

Рок за поднесување на коригирано барање за враќање на финансиска поддршка и за претварање на финансиската поддршка во грант до 31.03.2021 година

Управата за јавни приходи објави соопштение со кое ги известува даночните обврзници дека до 31.03.2021 година, можат да поднесат коригирано барање за враќање на финансиската поддршка и за претворање н ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец март 2021 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.21.26 од 23.03.2021 година просечна исплатена бруто плата за месеците Ноември 2020 - Јануари 2021... ...

Повеќе

Продолжен рокот за достава на годишната сметка за 2020 година

Централниот регистар објави соопштение со кои ги известува сметководителите и обврзниците за поднесување на годишната сметка дека рокот за електронско доставување на годишната сметка за 2020 година се ...

Повеќе

Продолжување на рокот за поднесување на “ДБ”, “ДБ-ВП", “ДБ-НП/ВП", “ДЛД-ДБ” И “Б” образец до 25 март

Управата за јавни приходи објави соопштение со кое ги известува даночните обврзници дека рокот за поднесување на  “ДБ”, “ДБ-ВП", “ДБ-НП/ВП", “ДЛД-ДБ” И “Б” се продолжува заклучно до 25.03.2021. ...

Повеќе

Соопштение во врска со издавање на дозволите за движење за време на полицискиот час

Во прилог Ви го даваме соопштението издадено од Министерството за информатичко опшество и администрација во врска со дозволите за движење за време на полицискиот час. ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец февруари 2021 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Февруари 2021 година е позитивен и изнесува 1,1%. ...

Повеќе

Одлука за забрана за движење во временски период од 22:00 часот до 05:00 часот наредниот ден од 10 до 22 март 2021 година

На денешната седница на Владата донесена е одлука за забрана за движење на населението и на возилата од јавен превоз на територијата на Република Северна Македонија, во временски период од 22:00 часот ...

Повеќе

Обраќање на др. Горан Рафајловски

Веќе не знам по кој пат да почнам со истата реченица, а тоа е дека Ви посакувам добро здравје пред сè, за Вие што се разболевте и прележавте полесно да се опоравите, а за тие што не прележаа да Ви пос ...

Повеќе

Поднесување на барање за враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати, придонеси и исплатени финансиски средства на вршители на самостојна дејност и барање за претворање на финансиска поддршка во грант

Управата за јавни приходи на својата веб страна објави соопштение во врска со поднесувањето на барање за враќање на примената ФП за исплата на плати, придонеси и исплатени финансиски средства на вршит ...

Повеќе
 
scrol to top