Вести 2021

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

Истрча уште една година. Постари сме, за помудри не знам, за подобро можам да се надевам заедно со сите Вас... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Ноември 2021 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Ноември 2021 година е позитивен и изнесува 4%... ...

Повеќе

Одлука за определување на највисоки цени на основни прехранбени производи во трговијата на големо и трговијата на мало

Со оваа одлука се определуваат највисоки цени во трговијата на големо и трговијата на мало на основните прехранбени производи, и тоа за... ...

Повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ - КПУ ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Рафајловски Консалтинг во месец декември организира еднодневни онлајн советувања - континуирано професионално усовршување. Со присуство на онлајн советувањата се стекнувате со 8 КПУ часа согласно Зако ...

Повеќе

Од 1 Декември 2021 година се забранува пуштање на пластични кеси за носење на стоки на пазарот и пуштање на пластично пакување за еднократна употреба во угостителските објекти на територијата на заштитените подрачја во РС Македонија

Трговците, образецот за Евиденцијата што се води за бројот на продадени кеси за носење до надлежниот орган го доставуваат секој 15-ти во месецот по завршување на кварталот... ...

Повеќе

Информација за стапување на сила на обврската за наплата на кесите за носење стоки од новиот Закон за управување со пакување и отпад од пакување

Министерството за животна средина и просторно планирање на својата веб страна објави информација за стапување на сила на обврската за наплата на кесите за носење стоки која произлегува од Законот за у ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за Ноември 2021 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.21.104 од 19.11.2021 година просечна исплатена бруто плата за месеците Јули 2021 - Септември 2021... ...

Повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ - КПУ НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Рафајловски Консалтинг во месец ноември организира еднодневни онлајн советувања - континуирано професионално усовршување... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Октомври 2021 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Октомври 2021 година е позитивен и изнесува 3,8%... ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

Одамна веќе никој не размислуваме за нормално секојдневие, туку како и на кој начин ќе го поминеме периодот што е пред нас веќе дури и не трудејќи се да создадеме додадена вредност, развој, план за ид ...

Повеќе

Постапка за издавање на потврда за платен данок во Република Северна Македонија на нерезидент

Управата за јавни приходи на својата веб страна објави соопштение со кое ги известува даночните обврзници... ...

Повеќе

ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА 2022 ГОДИНА - РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ

Годишната претплата за 2022 година за целокупниот пакет на печатени и електронски изданија ќе изнесува: 9.990 денари со вклучен ДДВ... ...

Повеќе

Продолжување на рокот за поднесување на пријавата ДДВ-04 до 27 Октомври 2021

Управата за јавни приходи на својата веб страна објави соопштение со кое ги известува даночните обврзници и сметководителите дека рокот... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за Октомври 2021 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.21.94 од 22.10.2021 година просечна исплатена бруто плата за месеците Јуни 2021 - Август 2021... ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

По повеќе од една година мислевме дека се вративме на нашиот стар живот. Започнавме малку порелаксирано да го поминуваме слободното време дружејќи се со пријателите, погледнувајќи по некој филм, релак ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Септември 2021 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Септември 2021 година е позитивен и изнесува 3,6%... ...

Повеќе

ДОПОЛНИТЕЛЕН ТЕРМИН ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ - КПУ ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Почитувани, поради зголемен интерес за одржаните советувања, Рафајловски Консалтинг закажува уште дополнителен термин: 13 ОKТОМВРИ 2021 година (среда) со почеток во 10.00 часот... ...

Повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ - КПУ ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Рафајловски Консалтинг во месец октомври организира еднодневни онлајн советувања - континуирано професионално усовршување. За таа цел ве покануваме да присуствувате на онлајн советувањата кои ќе се од ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за Септември 2021 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.21.84 од 21.09.2021 година просечна исплатена бруто плата за месеците Мај 2021 - Јули 2021... ...

Повеќе

ОГЛАС за пополнување на слободно работно место: 1 (еден) Соработник во Ревизија

Друштвото за ревизија РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје објавува: ...

Повеќе
 
scrol to top