Вести 2021

Аконтација за данок на добивка за месец февруари 2021 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Февруари 2021 година е позитивен и изнесува 1,1%. ...

Повеќе

Одлука за забрана за движење во временски период од 22:00 часот до 05:00 часот наредниот ден од 10 до 22 март 2021 година

На денешната седница на Владата донесена е одлука за забрана за движење на населението и на возилата од јавен превоз на територијата на Република Северна Македонија, во временски период од 22:00 часот ...

Повеќе

Обраќање на др. Горан Рафајловски

Веќе не знам по кој пат да почнам со истата реченица, а тоа е дека Ви посакувам добро здравје пред сè, за Вие што се разболевте и прележавте полесно да се опоравите, а за тие што не прележаа да Ви пос ...

Повеќе

Поднесување на барање за враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати, придонеси и исплатени финансиски средства на вршители на самостојна дејност и барање за претворање на финансиска поддршка во грант

Управата за јавни приходи на својата веб страна објави соопштение во врска со поднесувањето на барање за враќање на примената ФП за исплата на плати, придонеси и исплатени финансиски средства на вршит ...

Повеќе

Предлог на закон за финансиска поддршка заради исплата на платите за месеците февруари и март 2021 година

Во Собраниска процедура влегоа предложените законски прописи за финансиска поддршка за исплата на платите за месеците февруари и март 2021 година. ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец февруари 2021 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.21.16 од 23.02.2021 година просечната исплатена бруто плата за месеците Октомври 2020 - Декември 2020... ...

Повеќе

Поднесување на барање за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати и барање за претворање на финансиска поддршка за исплата на плати во грант

Управата за јавни приходи објави соопштение во врска со постапката за поднесување на Барањата за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати и за претворање ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец јануари 2021 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јануари 2021 година е позитивен и изнесува 0,5%. ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

Почитувани колеги, вистина е дека во ова време не ни останува ништо друго, освен да го дадеме сопствениот максимум за да го завршиме периодов кој ни го покажува нашето вистинско наличје, успешноста да ...

Повеќе

Преглед на коефициенти за ревалоризација на долгорочни средства за 2020 година

Во прилог Ви ги доставуваме коефициентите за ревалоризација за 2020 година со цел да ги информираме непрофитните организации и буџетите и буџетските корисници кои имаат обврска да пресметуваат ревалор ...

Повеќе

Регистар на вистински сопственици

Централниот регистар објави соопштение со кое ги известува субјектите дека од денес, 27.01.2021 година, почнува да тече рокот од 90 дена за пријавување на податоците за вистинските сопственици во Реги ...

Повеќе

Онлајн семинар - „подготовка на годишна сметка и финансиски извештаи за 2020 година“ (програма и теми)

Рафајловски Консалтинг во месеците јануари и февруари организира еднодневни онлајн семинари (webinars) на тема „Изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2020 година“. ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец јануари 2021 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.21.07 од 21.01.2021 година просечната исплатена бруто плата за месеците Септември 2020 - Ноември 2020... ...

Повеќе

Обраќање на др. Горан Рафајловски

Без прослава, тивко, како и секоја вечер влеговме во Новата 2021 година. Изненадени од тишината, среќни што ја поминавме 2020 година, во надеж и очекувања за подобра 2021 година. ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец декември 2020 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Декември 2020 година е позитивен и изнесува 0,4%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Декември 2020 година се утврдува во ...

Повеќе

Нов образец ДДВ-04 - последен даночен период

Ве известуваме дека согласно соопштението на УЈП, за последните даночни периоди од 2020-та година ...

Повеќе

Барања за враќање или претворање во грант на добиената финансиска поддршка

Во „Службен весник на РСМ“ бр.315/20 се објавија низа подзаконски акти донесени врз основа на Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската кризa предизвикана од ...

Повеќе

Подзаконски акти од областа на даноците

Согласно последните измени на Законот за данокот на додадена вредност објавени во „Службен весник на РСМ“ бр.267/20, донесени се низа подзаконски акти - правилници со кои се уредува: ...

Повеќе

Нова одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност

Во „Службен весник на РСМ“ бр.316/20, се објави новата одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност. ...

Повеќе

Нова референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата

НБРСМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021 година која изнесува 1,50%. ...

Повеќе
 
scrol to top