Вести 2021

Обраќање на др. Горан Рафајловски

Без прослава, тивко, како и секоја вечер влеговме во Новата 2021 година. Изненадени од тишината, среќни што ја поминавме 2020 година, во надеж и очекувања за подобра 2021 година. ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец декември 2020 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Декември 2020 година е позитивен и изнесува 0,4%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Декември 2020 година се утврдува во ...

Повеќе

Нов образец ДДВ-04 - последен даночен период

Ве известуваме дека согласно соопштението на УЈП, за последните даночни периоди од 2020-та година ...

Повеќе

Барања за враќање или претворање во грант на добиената финансиска поддршка

Во „Службен весник на РСМ“ бр.315/20 се објавија низа подзаконски акти донесени врз основа на Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската кризa предизвикана од ...

Повеќе

Подзаконски акти од областа на даноците

Согласно последните измени на Законот за данокот на додадена вредност објавени во „Службен весник на РСМ“ бр.267/20, донесени се низа подзаконски акти - правилници со кои се уредува: ...

Повеќе

Нова одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност

Во „Службен весник на РСМ“ бр.316/20, се објави новата одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност. ...

Повеќе

Нова референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата

НБРСМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021 година која изнесува 1,50%. ...

Повеќе

Лично ослободување за данок на личен доход за 2021 година

Во „Службен Весник на РСМ“ бр. 299/20, Министерството за Финансии го објави износот на личното ослободување за 2021 година. ...

Повеќе
 
scrol to top