Вести 2021

ОНЛАЈН ОБУКИ ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - MAJ 2021 ГОДИНА (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Рафајловски Консалтинг во месец мaj организира еднодневни онлајн обуки за континуирано професионално усовршување. За таа цел ве покануваме да присуствувате на онлајн обуките кои ќе се одржат во два те ...

Повеќе

Објавени јавните повици за финансиска поддршка на стопанството како дел од 6-тиот пакет економски мерки

Владата на РСМ на својата веб страна ги објави јавните повици за финансиска поддршка на туристичките агенции, туристичките водичи, естрадните уметници, компаниите организатори на настани, игротеките, ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Април 2021 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Април 2021 година е позитивен и изнесува1,6%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Април 2021... ...

Повеќе

ОНЛАЈН ОБУКИ ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - MAJ 2021 ГОДИНА

Почитувани, Рафајловски Консалтинг во месец мaj организира еднодневни онлајн обуки за континуирано професионално усовршување. За таа цел ве покануваме да присуствувате на онлајн обуките кои ќе се одрж ...

Повеќе

Јавен Повик за финансиска поддршка на угостителите регистрирани со шифри на приоритетна дејност: 56.10, 56.29, 56.30

Владата на РСМ на својата веб страна објави Јавен повик за финансиска поддршка на угостителите регистрирани со шифри на приоритетна дејност 56.10, 56.29 и 56.30... ...

Повеќе

Барање за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данок на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност

Согласно последните измени на Законот за данокот на личен доход објавени во „Службен весник на РСМ“ бр.85/21, Обврзниците на данокот на личен доход кои остваруваат доход од самостојна дејност и кои им ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Април 2021 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.21.36 од 21.04.2021 година просечна исплатена бруто плата за месеците Декември 2020 - Февруари 2021... ...

Повеќе

Јавен повик за финансиска поддршка за индустријата и операторите за организација на настани со задолжително ангажирање домашни изведувачи за реализација на настани на теми со кои се одбележува 30 години независност на Северна Македонија

Владата на РСМ објави јавен повик за финансиска поддршка за индустријата и операторите за организација на настани со задолжително ангажирање домашни изведувачи за реализација на настани на теми со кои ...

Повеќе

Нова верзија на клиентскиот софтвер за користење на финансиска поддршка заради исплата на платите за месеците февруари и март 2021 година

Управата за јавни приходи на својата веб страна ја објави новата верзија на МПИН клиентскиот софтвер за користење на финансиската поддршка заради исплата на платите за месеците февруари и март 2021 го ...

Повеќе

Барање за финансиска поддршка за исплата на платите на работниците за месеците февруари и март 2021 (Образец БФП-ИП/3)

Управата за јавни приходи на својата веб страна објави соопштение со кое ги известува работодавачите кои ги исполнуваат условите за добивање на финансиска поддршка за исплата на платите за месеците фе ...

Повеќе

Објавени Законите за финансиска поддршка за исплата на плати и измените на Законот за данокот на личен доход

Во „Службен весник на РСМ“ број 85/21 од 19.04.2021 година објавени се: Законот за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвика ...

Повеќе

Донесени законите за финансиска поддршка за исплата на плати кои се дел од петиот пакет економски мерки

На 36-та пленарна седница на Собранието на РСМ беа изгласaни: Законот за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од виру ...

Повеќе

Висина на минимална плата

Министерството за труд и социјална политика во „Службен весник на РСМ“ бр.80/2021 ја објави висината на минималната плата која задолжително треба да се исплаќа започнувајќи од месец април 2021 година. ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Март 2021 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Март 2021 година е позитивен и изнесува 1,3%... ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

Овој текст мора да го започнам со искажување на огромна благодарност на Стопанската Комора на Република Северна Македонија што ни овозможи вакцинација во соседна Србија, а воедно да им се заблагодарам ...

Повеќе

Рок за поднесување на коригирано барање за враќање на финансиска поддршка и за претварање на финансиската поддршка во грант до 31.03.2021 година

Управата за јавни приходи објави соопштение со кое ги известува даночните обврзници дека до 31.03.2021 година, можат да поднесат коригирано барање за враќање на финансиската поддршка и за претворање н ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец март 2021 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.21.26 од 23.03.2021 година просечна исплатена бруто плата за месеците Ноември 2020 - Јануари 2021... ...

Повеќе

Продолжен рокот за достава на годишната сметка за 2020 година

Централниот регистар објави соопштение со кои ги известува сметководителите и обврзниците за поднесување на годишната сметка дека рокот за електронско доставување на годишната сметка за 2020 година се ...

Повеќе

Продолжување на рокот за поднесување на “ДБ”, “ДБ-ВП", “ДБ-НП/ВП", “ДЛД-ДБ” И “Б” образец до 25 март

Управата за јавни приходи објави соопштение со кое ги известува даночните обврзници дека рокот за поднесување на  “ДБ”, “ДБ-ВП", “ДБ-НП/ВП", “ДЛД-ДБ” И “Б” се продолжува заклучно до 25.03.2021. ...

Повеќе

Соопштение во врска со издавање на дозволите за движење за време на полицискиот час

Во прилог Ви го даваме соопштението издадено од Министерството за информатичко опшество и администрација во врска со дозволите за движење за време на полицискиот час. ...

Повеќе
 
scrol to top