Вести 2023

Обраќање на Јасмина Рафајловска

Сакам да Ви посакам Среќни Велигденски Празници и Среќен Рамазан Бајрам, празници кои ќе ни овозможат да се одмориме од секојдневните обврски и се што може сите заедно... ...

Повеќе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО

Во „Службен весник на РСМ“ бр.78/23, од 11 Април 2023 година, Владата на РСМ објави Одлука за измени на Одлуката за определување на највисоки цени... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Март 2023 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Март 2023 година е позитивен и изнесува 5,0%... ...

Повеќе

Одлука за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало

Во „Службен весник на РСМ“ бр.71/23, од 03 Април 2023 година, Владата на РСМ објави Одлука за определување на највисоки цени... ...

Повеќе

Одлука за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало

Во „Службен весник на РСМ“ бр.70/23, од 30 Март 2023 година, Владата на РСМ објави Одлука за определување на највисоки цени... ...

Повеќе

Одлука за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало и обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количества на одделни стоки на потрошувачите според определен редослед

Во „Службен весник на РСМ“ бр.63/23, од 21 Март 2023 година, Владата на РСМ објави Одлука за определување на највисоки цени... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Март 2023 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.23.27 од 21.03.2023 просечна исплатена бруто плата за месеците Ноември 2022 - Јануари 2023... ...

Повеќе

ПРИКЛУЧИ СЕ НА НАШИОТ ТИМ!!! РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА ВРАБОТУВА: ПОМЛАД СОРАБОТНИК ВО РЕВИЗИЈА

Друштвото за ревизија РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје објавува: Оглас за пополнување на слободни работни места: Помлад Соработник во Ревизија... ...

Повеќе

Обраќање на Стефан Рафајловски

Ова е исклучително напорен период, но 15-ти Март чука на врата, денот кога ќе се ослободиме од предавањето на Годишната сметка... ...

Повеќе

Новa Одлука за определување обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количества на одделни стоки на потрошувачите според определен редослед

Во „Службен весник на РСМ“ број 46 од 02.03.2023 година објавенa е Oдлука за определување обврска на трговците... ...

Повеќе

Новa Уредба за утврдување на поблиските критериуми и начинот на утврдување на висината за остварување на правото на додаток на плата на вработените во буџетските корисници на централната власт

Во „Службен весник на РСМ“ број 50 од 07.03.2023 година објавена е Уредбата за утврдување на поблиските критериуми... ...

Повеќе

Одлуки за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало

Во „Службен весник на РСМ“ бр.52/23, од 9 Март 2023 година, Владата на РСМ објави ДВЕ Одлуки за определување... ...

Повеќе

СРЕЌЕН 8 МАРТ

Рафајловски Консалтинг и Ревизија на сите припаднички на понежниот пол Ви го честита празникот 8-ми Март. ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Февруари 2023 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Февруари 2023 година е позитивен и изнесува 4,9%... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Февруари 2023 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.23.17 од 22.02.2023 просечна исплатена бруто плата за месеците Октомври 2022 - Декември 2022... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Јануари 2023 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јануари 2023 година е позитивен и изнесува 13,0%... ...

Повеќе

Обраќање на Иван Стојанов

Ми претставува чест што можам да Ви се обратам особено во овој период кога целото наше работење е посветено на подготовката на годишната сметка и финансиските извештаи... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Јануари 2023 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.23.08 од 23.01.2023 просечна исплатена бруто плата за месеците Септември 2022 - Ноември 2022... ...

Повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА - КПУ 1/2023 ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2022 ГОДИНА (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Рафајловски Консалтинг во месеците јануари и февруари организира дводневни онлајн обуки за подготовка на годишната сметка и... ...

Повеќе

ГОДИШНА ОБВРСКА ЗА ДОСТАВА НА СПИСОК НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА И ДОКАЗ ЗА ГОДИШНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ШТЕТА ДО ИНСТИТУТОТ

Правните лица со лиценца за работа се должни најдоцна до 31 Јануари 2023 година, до Институтот на сметководители и овластени сметководители да достават... ...

Повеќе
 
scrol to top