Вести 2023

Обраќање на Иван Стојанов

Истражувајте, учете и инспирирајте се од светот на сметководството, даноците, трговското и деловното право и секоја друга тема која што ова списание Ви ја нуди... ...

Повеќе

Одлука за забрана на трговците да вршат трговија со одделна стока

Во „Службен весник на РСМ“ бр.192/23 од 14.09.2023 година, објавена е „Одлука за забрана на трговците... ...

Повеќе

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ИСОС!!!

Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ на својата веб страна објави соопштение-повик до сите субјекти... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Август 2023 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.23.74 од 21.08.2023 просечна исплатена бруто плата за месеците Април 2023 - Јуни 2023... ...

Повеќе

ОГЛАС за пополнување на ДВЕ слободни работни места ПОМЛАД СОРАБОТНИК

Работниот однос ќе се заснова, со полно работно време со 40 часа неделно, на определено време од 6 месеци со можност за продолжување... ...

Повеќе

ОГЛАС за пополнување на ДВЕ слободни работни места РЕФЕРЕНТ ЗА МАРКЕТИНГ

Работниот однос ќе се заснова, со полно работно време со 40 часа неделно, на определено време од 6 месеци со можност за продолжување... ...

Повеќе

ОГЛАС за пополнување на слободно работно место ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ

Работниот однос ќе се заснова, со полно работно време со 40 часа неделно, на определено време од 6 месеци со можност за продолжување... ...

Повеќе

ОГЛАС за пополнување на слободно работно место ПРЕВЕДУВАЧ-КОРЕСПОНДЕНТ

Работниот однос ќе се заснова на определено време од 6 месеци со можност за продолжување на договорот и трансформација... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Јули 2023 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јули 2023 година е позитивен и изнесува 5,9%... ...

Повеќе

Се продолжува рокот за поднесување на ДДВ-04 пријавите до 26 Јули

Управата за јавни приходи на својата веб страна објави соопштение со кое ги известува даночните обврзници... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Јули 2023 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.23.65 од 21.07.2023 просечна исплатена бруто плата за месеците Март 2023 - Мај 2023... ...

Повеќе

Измени и дополнувања на Законот за облигационите односи и Законот за извршување

Во „Службен весник на РСМ" бр. 154/23, од 20 Јули 2023 година објавени се... ...

Повеќе

НОВ Општ Колективен Договор за Јавниот Сектор

Во „Службен весник на РСМ" бр. 154/23, од 20 Јули 2023 година објавен е НОВ Општ колективен договор за јавниот сектор... ...

Повеќе

Обраќање на Јасмина Рафајловска

Поголемиот дел од Вас веќе искористија еден сериозен дел од годишниот одмор, а останатите со задоволство го чекаме... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Јуни 2023 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јуни 2023 година е позитивен и изнесува 5,5%... ...

Повеќе

Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата од 01.07.2023-31.12.2023 година

НБРСМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Јуни 2023 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.23.56 од 20.06.2023 просечна исплатена бруто плата за месеците Февруари 2023 - Април 2023... ...

Повеќе

Обраќање на Стефан Рафајловски

Ви ветивме дека е ова година на промени и истото Ви покажавме дека го остваруваме... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Мај 2023 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Мај 2023 година е позитивен и изнесува 5,4%... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Мај 2023 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.23.46 од 22.05.2023 просечна исплатена бруто плата за месеците Јануари 2023 - Март 2023... ...

Повеќе
 
scrol to top