Вести 2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ - ИСОС ОДОБРЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИ ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ

Ве известуваме дека Рафајловски Консалтинг доби одобрение за спроведување на обуки за континуирано професионално усовршување... ...

Повеќе

Обраќање на Јасмина Рафајловска

Ова е година кога не очекува многу работа, а се надевам и промени кои сите нас ќе не направат посреќни, расположени и насмеани... ...

Повеќе

Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата од 01.01.2023-30.06.2023 година

НБРСМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 година... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Декември 2022 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Декември 2022 година е позитивен и изнесува12,6%... ...

Повеќе

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ И ПРОПИСИ

Во прилог сет на информации и прописи кои беа донесени и објавени во изминатиот период... ...

Повеќе
 
scrol to top