Компанијата Рафајловски Консалтинг & Ревизија беше основана и развивана под водството на
Ѓ-ѓа Вера Рафајловска и Г-дин Горан Рафајловски.

Во своите 25 години на постоење, компанијата се докажа како сериозен лидер на македонскиот пазар во областа на консалтингот. Постојаниот модерен изглед се базира на огромниот потенцијал и желба за промена и усовршување преку следење на последните светски трендови. Поради својата прилагодливост на пазарните услови, Рафајловски Консалтинг & Ревизија покажува извонредни резултати и претставува вистински бренд.

Социјалната одговорност на компанијата е резултат на полниот работен капацитет кој што основачите го вложуваат во секоја деловна активност.

Едукативните капацитети на компанијата претставуваат реална основа за развој на илјадници сметководители и ревизори во Република Македонија и ја подигаат оваа професија на највисоко ниво.

Нашиот тим

Д-р Горан Рафајловски
Експерт за меѓународно и домашно бизнис право и даноци

Јасмина Рафајловска,
Овластен ревизор, даночен и сметководствен консултант

Вера Рафајловска,
Овластен ревизор, даночен и сметководствен консултант

Митко Попоски,
Овластен ревизор, даночен и сметководствен консултант

Иван Стојанов,
Даночен и сметководствен консултант

Биљана Николовска,
Адвокат и правен консултант

Лидија Блажевска,
Сметководствен и даночен консултант

Марјан Јаневски,
Комерцијалист

Билјана Попович,
Секретар и стручен соработник

Горан Јакимовски,
Графички дизајнер

Билјана Ивановска,
Помошник во сметководство

Советници

Бранислав Гулев,
Консултант - Буџет и буџетски корисници

Ацо Димитровски,
Консултант - Банки и штедилници

Трајан Николоски,
Даночен консултант