ОБУКИ ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ 4-ТА И 5-ТА ТЕМАТСКА ЕДИНИЦА


Почитувани,

Ве известуваме дека во периодот ноември - декември 2019 година, РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ ќе одржи дводневни обуки (16 часа КПУ) за Континуирано Професионално Усовршување како 4-та тематска единица.

На крајот на месец декември ќе се организира и одржи 5-та тематска единица (16 часа КПУ).

Во текот на оваа недела ќе ги објавиме термините на одржување на Обуките за КПУ.

 

Со почит,

Рафајловски Консалтинг