Почитувани,

 Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија на својата веб страна објави предлог - ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ КРИТЕРИУМИ ПРИ УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИ ТРОШОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА КНИГОВОДСТВЕНИ РАБОТИ И НАДОМЕСТОК ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ


Предлог - Правилникот за утврдување на основните критериуми можете да го преземета на следниот линк (ПРЕЗЕМИ)