Предлог Закон за финансиска дисциплина

Почитувани,

На Електронскиот национален регистар на прописи на Република Македонија, Владата на РМ го објави долгоочекуваниот предлог закон за финансиска дисциплина.

Со овој Закон се уредува навременото исполнување на парични обврски кои произлегуваат од реализација на деловни трансакции помеѓу економските оператори од приватниот сектор, односно помеѓу субјектите од јавниот сектор и економските оператори од приватниот сектор, заради спречување на неисполнување на паричните обврски во предвидените рокови согласно овој закон.

Предлог Законот за финансиска дисциплина мозете да го преземете на следниот линк (преземи