ОБЈАВЕНО НА 14.07.2017

НОВ ПРЕДЛОГ - ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ КРИТЕРИУМИ ПРИ УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИ ТРОШОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА КНИГОВОДСТВЕНИ РАБОТИ И НАДОМЕСТОК ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ 

 Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија на својата веб страна објави предлог - ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ КРИТЕРИУМИ...

ОБЈАВЕНО НА 13.07.2017

МЕСЕЧНИ ЧЛЕНАРИНИ ЗА ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ - СМЕТКОВОДИТЕЛ И ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ И ДРУШТВО ЗА ВОДЕЊЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ 

 Институтот на сметководители и овластени сметководители објави соопштение во кое ги известува трговците поединци сметководители и овластени сметководители и друштвата...

ОБЈАВЕНО НА 13.07.2017

НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ,ВЛАДАТА НА Р.МАКЕДОНИЈА,МИНИСТЕРСТВАТА И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА 

 Со одлука на Владата на Република Македонија објавена во „Сл. Весник на РМ“ бр.86/17 се утврди нов распоред на работното време во Владата на Република Македонија, Министерствата и другите органи на државната управа...

ОБЈАВЕНО НА 12.07.2017

 НАЈАВЕНИ НОВИ ДАНОЧНИ МЕРКИ И ПРЕДИЗВИЦИ НА ДАНОЧНИТЕ РЕФОРМИ 

 Директорката на УЈП Сања Лукаревска во обраќање за медиумите најави нови даночни мерки и предизвици на даночните реформи...

објавено на 05.07.2017

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА ОБЈАВЕНО ОД ИСОС

Институтот на сметководители и овластени сметководители објави соопштение за јавноста во врска со последните случувања поврзани со донесениот акт за висината на минималните трошоци за вршење книговодствени работи и надоместокот за сметководствени услуги

 

објавено на 22.06.2017

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2017 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.17.49 од 22.06.2017 година индексот на просечната...


РЕФЕРЕНТНА СТАПКА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА КАЗНЕНА КАМАТА ОД 01.07.2017-31.12.2017 ГОДИНА

 

АКТ ЗА ВИСИНАТА НА МИНИМАЛНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ КНИГОВОДСТВЕНИ РАБОТИ И НАДОМЕСТОК ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ

 

објавено на 22.05.2017 година

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2017 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.17.40 од 22.05.2017 година индексот на просечната...

 

објавено на 22.05.2017

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2017 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.17.06 од 22.05.2017 година индексот на просечната...


1234